Het athe´sme houdt mij bijna elke dag bezig.

( Deze Website is onafgebroken in aanbouw. Aangevuld op 15-12-2022 )

homelinkscontact_me
Atronomie en Athe´sme gaan hand in hand.

Klik op de afbeelding voor een YouTube filmpje met 10 vragen (Engels)
Let op ! Nogal confronterend !

molecules


methylisocynaat
"ALMA" heeft sporen van "methylisocynaat" gevonden, ingredienten
voor leven in de buurt van jonge zonachtige sterren.
Klik op de foto voor een Youtube filmpje van de "ESO" over dit ondwerp.

Flying Spaghetti Monster
Ontwerpgebed

" Almachtige
 Flying Spaghetti Monster,

Die door uw oneindige wijsheid het heelal regeert
en mij heeft geroepen tot het maken van deze site.
Ik bid u mij, door uwe geest, te sterken en mij
de nodige energie en wijsheid te schenken en
mijn arbeid te zegenen.
Amen",


 
+++++    Even een paar losse opmerkingen vooraf.    +++++


 Deze pagina is bedoeld voor de gewone gelovige die niet vermoeid
wil worden met geraffineerde analyses van theistische argumenten.
Mijn pijlen op deze pagine zijn meer gericht over opvattingen
 die bij vele gelovigen breed gedragen worden


+++++++


Een typische redenatie en argumentatie van iemand die in God gelooft:
"God bestaat, want in de bijbel staat dat God bestaat
 en God zegt dat de bijbel waar is

en dus bestaat God want God zegt dat zelf in de bijbel
 en de bijbel is gods woord en dus is het waar".


(Dit noemen we een
"cirkel redenering"
.
Het zegt niets, het bewijst niets en is alleen maar het aan elkaar plakken van woorden.
Claims over het bestaan van een God kunnen niet getoetst worden en kent
geen waarheidscriterium.)


En wat dacht u van deze "kronkelredenering":
In het geslachtsregister van de evangelist Mattheus 1, staat dat Jezus van
koning David afstamt. Maar Jezus is helemaal geen zoon van Jozef.
We hebben het toch over de maagdelijke geboorte van Jezus ?
(overigens, waar komt het y-chromosoom vandaan ?)
Het is boeiend om te zien, hoe theologen "kronkelredeneringen"
toepassen om het e.e.a. kloppend te krijgen.
Ja, ik besta uit "sterrenstof", David ook, dus ik ben ook een afstammeling van
koning David en van koning Willem Alexander.


+++++++


En dan dit:

De ZONDE

Eerst schiep God man en vrouw met hun erfzonde.
Vervolgens vermoordt hij het grootste gedeelte weer juist vanwege het zondigen
Dan bevrucht hij een vrouw om zichzelf geboren te laten worden.
En dan dood hij zichzelf weer, als offer om de mensen te redden van de zonde,
die hij de mensheid zelf gegeven heeft.
Snapt u het nog ?

+++++++

Oh ja, ik ben het eens met de opmerking van Nicolas Humphrey,
dat religie op een lijn staat met het toebrengen van geestelijk letsel:
"Children have the right not to have their minds addled by nonsense.
And we as society have a duty to protect them from it !!"

+++++++

De ZIEL

Waar bestaat de ziel uit ? Misschien een rare vraag, maar ik vroeg me het volgende af:
Zou de ZIEL zich later iets over mijn bestaan kunnen herinneren ?
Ik weet wie ik ben, vanwege mijn herinneringen.
Waar bevindien zich die herinneringen ?
Mijn herinneringen liggen opgeslagen in mijn hersenen,
maar na mijn dood sterven deze herinneringeren dus.
Hoe kan de ZIEL zich dan iets herinneren ?

+++++++

HITLER

S
tel dat Hitler voor zijn zelfmoord, aan God had gevraagd om vergeving van zijn zonden,
en God zegt "OK"
En daarna komt Hitler in de Hemel en ziet al die miljoenen mensen,
die hij heeft laten vermoorden, zeg nu zelf, dit kan toch niet,
dit is toch totaal ongeloofwaardig ?!

++++++++

Heeft Jezus echt bestaan ?

Of is het Christendom gebouwd op een legende ?
In een rechtzaak tegen het Vaticaan werd de Kerk er van beschuldigd het verhaal van Jezus
te hebben verzonnen. Alhoewel de zaak niet ontvankelijk werd verklaard in februari 2006,
ging de aanspanner van de zaak, Luigi Cascioli, in hoger beroep, maar uiteindelijk
werd zijn zaak gesloten.
Dit punt kwam ook in de openbaarheid op CNN, toen Ellen Johnson
voorzitter van de Amerikaanse Atheisten verklaarde:

"De werkelijkhied is, dat er geen greintje seculaier bewijs is, dat er ooit een Jezus Christus
heeft bestaan. Jezus Christus en het het Christendom vormen een moderne religie.
En Jezus is een samenstelling van andere goden: Osiris, Mithras, die diezelfde oorsprong
hadden, dezelfde dood als de mythologische Jezus Christus."Ok, dan nu:

Ik, de (ware) A(nti)the´st

en besef dat ik om die reden, brandstof ben voor de hel (Koran).


Mijn grote voorbeelden zijn

Richard Dawkins,  Geaffrey Higgens, Gerald Massey,  Alvin Boyd Kuhn, Christoper Hitchens
Zineb el Rhazoui
  en Tom Harpur
Maar mijn grote gedenkwaardige held is toch wel

" Jean Meslier "
(Een athe´stische pastoor, ook werd hij wel de pastoor zonder God genoemd.
Een oprecht hartstochtelijke, wrekende anti-christelijke vervloeker.)

Een speciale plaats op deze site krijgt daarnaast ook,
"Hypatia"
Zij was een vrouwelijke wiskundige, sterrenkundige en natuurkundige. Zij verwierf (400 jaar na Christus)
alle glorie van de bibliotheek van Alexandrie.
De Christelijke kerk-in-opkomst zag in haar een groot gevaar.
Alles in die tijd wat niet strookte met het Christelijke geloof moest worden vernietigd, zo ook Hypatia.
Op een vreselijke barbaarse wijze is zij door de pariochianen van Aartsbisschop Cyrillus vermoord.

Naast bovengenoemde personen, mag ook zeer zeker als eersten,
CELSUS (ca 170 AD)
PORPHYRIUS ("tegen de Christenen") ca 233-305 AD.
en mag JULIANUS II ca 331-363 AD (keizer) niet vergeten worden

Julianus de Afvallige

Julianus II (de Afvallige)
(Na zijn dood in 363 heeft het Romeinse Rijk nooit meer een Heidense keizer gehad).

en vervolgens zijn voor mij belangrijk:
Herman van Rijswijk
,
  Adriaan Koerbagh
Jan Hoving
(De Conflicten tusschen Godsdienst en Wetenschap)

en mag
Maarten 't Hart
("De Schrift betwist")

 niet vergeten worden.

===========

Ik ben niet alleen een lachende athe´st maar vooral ook een antithe´st;
 Ik ben niet alleen van mening dat alle religies versies van dezelfde onwaarheid zijn,
 maar ook dat de invloed van kerken en het effect van religieus geloof schadelijk is !
(Christopher Hitchens
)

============

In het Johannes-evangelie staat:
(Johannes 15:6)
"Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord en
men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand."

M.a.w. God keurt etnische zuiveringen goed - de Bijbel zegt het !

===========

De religie is in de 21e eeuw het grootste gevaar dat de wereldvrede bedreigt.
In alle brandhaarden van de wereld zijn religieuze tegenstellingen
de wortel van gewapende conflicten.
Het van godswege gesanctioneerde geweld dat onze wereld bedreigt,
is echter helaas geen nieuw verschijnsel. Door de hele geschiedenis
heen is religieus terrorisme de norm geweest.

===========

En wat denkt u van het volgende:
* De Kerk verzette zich tegen de afschaffing van de slavernij,
omdat deze praktijk in zowel
het Oude als Nieuwe Testament wordt gelegitimeerd.
* De Kerk verzette zich tegen de verdovende ruggenprik tijdens een bevalling,
omdat de Bijbel
zegt dat vrouwen tijdens het baren moeten lijden.
* De Kerk verzette zich tegen de invoering van inenting,
omdat het aan God is te bepalen
wie mag leven en wie moet sterven.
* De Kerk verzet zich tegen het gebruik van condooms;
dit heeft ertoe bijgedragen dat miljoenen
besmet raakten met het HIV-virus.

============
En dan nog even dit:
* "Nergens in het Universum heb ik een spoor van een GOD kunnen vinden"
aldus Jerome Lafalande
* "We zijn hier omdat we hier zijn, niet omdat we er moesten zijn"
aldus Stephen Jay Gould.
* "De onvolkomenheden in de natuur, is het bewijs van het niet bestaan van een intelligente ontwerper"
aldus David Hume
* "─ls ik almachtig zou zijn en miljoenen jaren de tijd had om te experimenteren,
zou ik niet zo hard opscheppen over de mens als uiteindelijk resultaat van mijn inspanningen"
aldus Berhard Rusell

 Oh ja en ik heb een grote hekel aan het "verlammend"
Hollands Calvinisme
!

"Verder gaat alles goed met mij :-) ! "


Deze site is verder opgedragen aan allen die hun vijanden liefhebben.

Pssst... In de hele bijbel staat nergens een grap !!

================


Dit is een pelgrimstocht van een athe´st naar de misvattingen
over de schepping en de schepper.


Inleiding

Laatst hoorde ik iemand op de tv de opmerking maken, dat bewezen is, dat hoe meer je geleerd hebt, hoe minder je in God gaat geloven en een tijd geleden presenteerde zich ook nog een dominee, die niet in de schepper gelooft (dominee Klaas Hendrikse). En dan is daar vervolgens ook nog, dominee Carel ter Linden. Echter het houdt maar niet op, want wat dacht u van dominee Edward van der Kaaij die zegt, "De Historische Jezus heeft nooit bestaan", Ik kan u het boek "De mysterieuze Jezus" van de Britse auteurs Timothy Freke en Peter Gandy aanbevelen.     (Voor info over deze dominees, klik op hun namen)             


In zo'n situatie kun je als athe´st alleen maar een glimlach op je gezicht toveren. Voor wie schrijf ik dit ? Niet voor de gelovigen die vanaf hun kinderjaren met de schepper zijn ge´ndoctrineerd. Zij zullen heel veel moeite hebben om hun geloofsbeleving te veranderen laat staan te heroverwegen. Of het moet zo zijn, dat ze in de loop der tijd iets meegemaakt hebben, dat hun de ogen heeft doen openen of hun godsbeeld heeft doen wijzigen. Zo'n heroverweging of het wijzigen van zijn Godsbeeld, is voor de betrokkene een zeer heftige gebeurtenis. Meestal worden ze door hun omgeving niet begrepen en daarna meestal verstoten.


"In de eerste eeuw van onze jaartelling trad in het oostelijke uiteinde van de Middellandse Zee een opmerkelijke religeuze leider op. Hij onderwees de aanbidding van de enige ware God en verklaarde dat religie niet het offeren van dieren inhield, maar een levenswandel van naastenliefde en vroomheid en het zich afkeren van haat en vijandschap. Er werd van hem gezegd dat hij wonderen van goedheid deed, duivels uitbande, zieken genas, zelfs doden opwekte. Zijn voorbeeldige leven deden sommige van zijn volgelingen zelfs uitroepen dat hij een zoon van God was, maar zelf noemde hij zich de zoon des mensen. Beschuldigd van opruing tegen Rome werd hij gearresteerd. Na zijn dood beweerden zijn volgelingen dat hij uit de dood was opgestaan en ten hemel was gevaren."


Beste lezer, over wie heb ik het hier ? Het zal u verbazen, het is Apollonius. Gestorven in het jaar 98. Zijn evangelie is opgeschreven door Philostratus. (Voor info over deze historische personen, klik op hun naam).

     Nog zo'n verhaal.

"Hores" werd geboren op 25 december uit de maagd "Isis" (Mary), zijn geboorte werd voordpeld door een ster uit het oosten (Sirius), die drie koningen naar hem leiden (de drie sterren van de gordel van het sterrenbeeld Orion) Hij was een uitbundige leraar op zijn 12e en op zijn 30e werd hij gedoopt door Anap en begon hij daarna met zijn gesstelijke ambt. Hores had 12 discipelen waarmee hij rond trok en wonderen uitvoerden, zoals helen en lopen over water. Ook had hij vele namen, zoals; "De lam van God", "Het Licht", "De waarheid", "De goede herder" en vele anderen. Nadat Hores verraden was door Thyphon, werd hij gekruizigd, begraven voor 3 dagen en herees hij daarna.


ISIS & MARIA

ISIS met Hores op schoot en MARIA met Jezus op schoot

Zie hier de geschiedenis van ISIS (Isiscultus)
De Romeinse keizer Tiberius liet in 19 n. Vhr. de ISIS-cultus in Rome vervolgen.


3 Koningen + kindeke Jezus
3 Koningen + Hores

3 Koningen en het kindeke Jezus                                                             3 Koningen en het kindeke Hores               


Het Jonge Christendom is gewoon ÚÚn op
ÚÚn gecopieerd uit Het oude Egypte. (klik voor meer info)
Gebruiken en rituelen die men christelijk (orthodox) is gaan noemen, bestonden duizenden jaren eerder al in het Nijldal, zoals incarnatie, theogamie, maagdelijke geboorte, de goddelijke drie-eenheid, verrijzenis uit de dood, verblijf in de onderwereld, onsterfelijke ziel, mysterie-inwijding,
rituele wassing, heilige maaltijd, geboortefeesten, paasfeesten, de moedergodin en de goddelijke zoonschap.
Het huidige Christendom zou een heel andere wending gekregen hebben als de concilievaders, tijdens de geloofsbelijdenis van Nicea in 325 na Chr., geweten hadden, dat hun theologie over de drie-eenheid in wezen niet verschilde van die van de Thebaanse priesters onder Ramses II.


    Hoe vreemd was voor mij, als kind, het Christendom

     (Een persoonlijke bewerking van een oud Chinees verhaal)


In 1961 verhuisde ik van Terborg naar Oldehove in de provincie Groningen. Ik was toen 14 jaar en ging daar naar de RHBS. Grotendeels van het jaar reed ik op de fiets met andere leeftijdsgenootjes naar Groningen. Meestal ging ik, tijdens zo'n fietstocht, een discussie aan, met anderen in de groep, over allerlei onderwerpen. Mijn ouders waren totaal niet kerks. Toen ik 6 of 7 jaar was, stuurden ze me wel in Zuidbroek, naar de catechisatie, maar wist jij veel bij welke kerk dat was. In Terborg had ik ooit begrepen, dat er zoiets bestond als een Rooms Katholieke Kerk. Dus voor mij was er eigenlijk maar ÚÚn geloof.

Op een mooie zomerse dag, fietsten we met een groep van zo'n tien leeftijdsgenootjes 's ochtends richting Groningen. Een jongen van een rijke Groningse boer, die naast mij fietste, stelde mij toen opeens de vraag, Wat voor godsdienst heb jij eigenlijk? Deze vraag verraste mij totaal en ik vroeg hem of er soms twee godsdiensten waren, waarop hij lachte en met hem ook een paar anderen, waaronder een zoon van de burgemeester, die de vraag hadden opgevangen. Ik zag dat hij zich verbaasde over mijn onwetendheid. He joh. zei hij tegen mij, je mag God wel dankbaar zijn, dat ik je die vraag nu heb gesteld. Nu kan ik je iets vertellen over de heilige godsdienst. Ik neem aan, dat je wel weet, dat God zelf mens geworden is ? Ik maakte hem duidelijk, dat dit de eerste keer was dat ik dit hoorde en vroeg hem natuurlijk, waarom hij mens geworden was.Ok, je weet misschien wel, dat de eerste mens een appel at en dat God dat eigenlijk verboden had, waardoor alle mensen die na hem zijn geboren, voor eeuwig verdoemd werden". Een andere keer, zo ging hij verder met zijn uitleg, waren de mensen zo slecht geworden, dat God er spijt van had gekregen, dat hij ze geschapen had en daardoor verdronk hij toen alle mensen, met uitzondering van acht personen. Maar ja, ook de mensen die na deze acht geboren werden, gedroegen zich eigenlijk niet veel beter en God was daar zeer ontevreden over. "Hoeveel mensen heeft die God eigenlijk wel niet laten ombrengen" was mijn logische reactie. "Nu er is sprake van zo'n 25 miljoen mensen. Maar toch wilde hij, dat de verstandhouding tussen hem en de mensen beter zou gaan worden en daarom werd de zoon van God, mens, om zo God de vader te kalmeren. Die goddelijke familie verbaasde mij enigszins. En de dochter van God, zei ik, wat is er van haar terechtgekomen ? Ze lachten allemaal en hij antwoordde, dat God geen dochter had. Oh ! Hij heeft dus alleen maar een zoon ? Maar hoe weten jullie nu, dat het een man is en geen vrouw ? God is niet echt een mens, hij is dus ook geen man of vrouw. Dit vond ik wel gek en stelde toen de vraag:Hoe kon God de vader dan een zoon voortbrengen ? Hij heeft hem toch verwekt, dan moet er toch ook een vrouw in het spel zijn ?" Opnieuw werd er hardop gelachen. De hele groep vond dit een leuke discussie aan het worden en ze gingen er allemaal eens goed voor op de fiets zitten. Heeft God ook nog andere kinderen ? zo vroeg ik. Nee, antwoordde hij, maar er is nog wel een derde persoon, die voortkomt uit de Vader en de Zoon. Mijn logische vraag was natuurlijk, of die wel verwekt is ?Nee, zeker niet:maar je moet wel goed begrijpen, dat de vragen die je nu stelt, door ons niet altijd leuk gevonden worden . Ik antwoordde, dat ik dit niet goed begreep. "Oh" zei hij, "dit zijn allemaal mysteries die God aan de mensen heeft geopenbaard, met de bedoeling dat ze er zo helemaal niets meer van zouden snappen. En er zelfstandig over nadenken, wordt ook niet op prijs gesteld".Tjonge, jonge, dat is vreemd, zei ik. Maar mogen jullie dan helemaal niet je verstand gebruiken ?Natuurlijk wel, we mogen het overal voor gebruiken, maar bij godsdienstige zaken zou dat niet gepast zijn tegenover God”. Nou ja zeg, maar ik begrijp dus nu, dat jullie drie goden hebben”. “Nee, nee", antwoordde hij, "we hebben wel drie personen, de eerste is de Vader, de tweede is de Zoon en de derde is de Heilige Geest. Maar deze drie vormen samen maar ÚÚn God.” Ik begon te lachen, hoezo, deze drie zijn dus samen ÚÚn en die ene maakt er drie ! Precies, zo is het, reageerde hij een beetje beduusd. Hoewel dit natuurlijk strijdig is met alle regels van de wiskunde reageerde ik prompt. Maar goed, jullie noemen die derde persoon dus de Heilige Geest. Is die Heilige Geest dan ook een mens geweest ?Nee, hij werd een duif, maar we weten niet of dat zijn echte gedaante was, maar toen hij aan de apostelen verscheen, verkoos hij die gedaante aan te nemen”. “Zo en is de Zoon van God, eeuwig mens geweest, vroeg ik verder ?” “Nee, pas tweeduizend jaar”. “Uit wie en hoe werd hij dan geboren? Het bleef even stil en de rest van de groep keek mijn buurman vertwijfeld aan, toen antwoordde hij, de Zoon van God werd geboren uit een maagd. “Als ze wist dat ze nog maagd was, is ze daar natuurlijk heel verbaasd over geweest ?” “Ja je hebt gelijk, maar er kwam een engel. Zodat ze niet zou gaan schrikken, toen ze moest bevallen”. “Was deze vrouw ook getrouwd, zo vroeg ik natuurlijk”. “Ja, maar haar man heeft haar niet zwanger gemaakt”. “Hoe weten jullie dit zo zeker ?”Dat is ons verteld. Ik begon zo langzamerhand dit verhaal al meer ongeloofwaardiger te vinden. Maar hoe is ze dan zwanger geworden ?”. “Door de Heilige Geest”. “Maar jullie zeggen, dat de Heilige Geest uit de Zoon voortkomt, hoe kon hij dan de Zoon verwekken ? De hele groep ging nu langzamer fietsen, want niemand wilde iets van dit verhaal missen.Ehhh nu dat is zo heel vroeger besloten door een onfeilbaar besluit van de kerk uit die tijd”. “Ok, maar vertel me eens, wie was zijn moeder ?”. “Zijn moeder was een vrouw van een timmerman Vervolgens vertelde hij met veel enthousiasme hoe het verder met de Zoon van God is verlopen. Nadat hij het verhaal over de kruisiging had verteld, vroeg ik hem of hij toen gestorven is. Jaaa !”. “ En werd hij toen begraven ?” “Jaa !”. "Nou dat is allemaal heel bijzonder en ongeloofwaardig wat je me tot nu toe verteld hebt, dit is zeker het einde van het sprookje". “Nou nee, hij stierf inderdaad, maar dat was allemaal juist de bedoeling van God, om zo de mensheid te kunnen vergeven”. “God wilde de zonden van de mensen vergeven, omdat zij zijn zoon gedood hadden. Maar om zijn goddelijkheid te bewijzen, is hij op de derde dag uit de dood weer opgestaan”. “En wat voor bewijs hebben jullie daarvan ?", was natuurlijk mijn logische vraag. De geschriften van zijn leerlingen", zo was zijn antwoord. En wat zeiden de mensen ?” “Die spraken dit tegen”. “Zo dat is gek", was mijn reactie. “Ja en daarbij komt, dat hij ook veel wonderen heeft verricht”. “Hij was trouwens heel bescheiden en heeft tijdens zijn leven nooit gerept over het feit dat hij de zoon van God is”. “En waarom geloven jullie dat nu ?. We hebben op de fiets nu een lang stuk voor de wind en mijn buurman vertelt nu het volgende, Zijn sekteleden hebben heel lang gediscussieerd over dit onderwerp, net als over de Heilige Geest, omdat er in het Oude Testament niet gesproken wordt over drie personen. Pas twaalfhonderd jaar later werd bedacht dat de Heilige Geest ook God was en wat de goddelijkheid van de Zoon van God aangaat, waren driehonderd jaar twistgesprekken, problemen en bloedbaden voldoende om de zaak in Zijn voordeel te beslissen”.Een paar andere scholieren keken nu niet zo vrolijk meer. Ze maakten wegwerp gebaren en gingen voorover gebogen met gevouwen handen op het stuur er de vaart weer wat krachtig inzetten. Ik merkte op, dat ik over deze zaken geen kennis had en ook niet geleerd heb op school. Maar als jullie de Zoon van God zozeer liefhebben, veronderstel ik, dat hij ook in jullie land geboren is”. “Nee, hij is in een ander deel van de wereld geboren". “Zo, dus jullie zoeken jullie Goden wel ver van huis !”. "Is hij ook zo verstandig geweest om een boek met zijn godsdienstige leerstellingen achter te laten ?”. “Nee, eigenlijk verkondigde hij geen nieuwe godsdienst en hij heeft ook niets opgeschreven, maar een paar van zijn leerlingen, die schrijven konden, hebben zijn geschiedenis en gesprekken wel genoteerd”. “En is jullie godsdienst daarin precies voorgeschreven ?”. "Oh, nee ! Eigenlijk weten we maar een paar bijzonderheden over zijn leven. Hij heeft beweerd dat hij de oude wet kwam vervullen en niet veranderen”. “Wat bedoel je daarmee ? Bekent dit dat er voor zijn tijd, een bepaalde godsdienst in het land was, waar hij geboren werd ?” “Precies”. “En is dat dezelfde godsdienst die jullie nu belijden ?”. “Nee. die van ons is daar, gek genoeg, het tegenovergestelde van !” “Oh, maar waar komt die nieuwe godsdienst dan vandaan, want ik begrijp, dat jullie toegeven, dat deze nooit is geopenbaard". “Nu kijk het is eigenlijk zo, dat wij de afgelopen tweeduizend jaar de gesprekken van De Zoon van God hebben verklaard, becommentarieerd en ge´nterpreteerd en daar een hele reeks volstrekt nieuwe dogma's en mysteries aan hebben ontleend.” “Nu dan zijn jullie het daar natuurlijk allemaal over eens !”. “Ehh nee, juist helemaal niet. Op grond daarvan hebben we steeds getwist, gevochten en elkaar afgemaakt”. “Man, man, man, wat een onaantrekkelijk lijkt me jullie godsdienst. Ik begrijp dus, dat jullie het niet eens zijn over jullie interpretaties, jullie ruziŰn erover en maken elkaar af. Mag ik aannemen, dat jullie godsdienst wel geaccepteerd is,door het volk van het land waarin de Zoon van God woonde”. “Tja helaas, het is weer een foutieve veronderstelling, De Zoon van God had maar heel weinig leerlingen en die kwamen uit de laagste lagen van het volk. Aan hen kon hij zijn boodschap wel kwijt”. " En die konden toen lezen en schrijven? Dus ik begrijp dat zijn leer niet geloofd werd door de mensen die hij probeerde te onderwijzen? “. “Nee”. "Dus zijn wonderen hebben de mensen niet overtuigd die er getuige van waren ?” “Nee”. “En waarom geloven jullie hem dan wel ? Let wel, jullie die 2000 jaar na hem leven ?”. "Heel raar allemaal. Men schreef een grote hoeveelheid godsdienstige rituelen en wetten op, die jullie nog steeds als ingegeven door God eerbiedigen. En toch nemen jullie ze niet in acht.”. “Nee inderdaad niet. Wij kijken met afgrijzen naar mensen die dat wel doen. Dat was inderdaad vroeger Gods uitverkoren volk en alle andere volkeren verwierp hij toen”. “Dus het uitverkoren volk en alle andere volkeren verwierp hij en later waren alle andere volkeren uitverkoren en verwierp hij het eerste uitverkoren volk. Welke naam geven jullie aan dit door God uitverkoren volk dan ?“Joden". – “Joden ? We waren in de stad aangekomen en ieder van ons ging daarna, met zijn eigen gedachten, de richting op naar zijn eigen school. Later realiseerde ik mij, dat dit gesprek misschien wel de voedingsbodem is geweest tot mijn vurige athe´stische opstelling tegenover elke vorm van geloof.                                                                                        (c)   T.R.P. van Grijfland


  Wat voor zin heeft het leven als er niets na dit leven komt ? .. Als God niet bestaat ?

  (Christen stellen zich vaak deze vraag.)

Het antwoord is, dat zo'n zin, zo'n doel simpelweg niet bestaat. De vraag is dus ongeldig, net zo als de vraag, waarom bestaat Sinterklaas niet echt, of waarom is 1 + 1 niet 3.  Want waarom zouden jou of mijn leven zinvoller moeten zijn dan dat van een olifant of een makreel.

Dit onpersoonlijke inmens grote heelal, waarin zich een super klein bolletje bevindt, is totaal niet geinteresseerd in dit soort vragen, of wat voor vragen dan ook.Gelijk aan het feit, dat de Aarde niet weet, dat JIJ erop rondloopt.


Er is helaas maar een fundamenteel feit: WIJ BESTAAN. ..punt. En wij kunnen zelf proberen, zin te geven aan dit bestaan. Het is dan wel absurd om een doel te zoeken in onbewezen fantasie als een toverwezen. Dat is verspilling van energie en het maakt je ziek op de lange duur. Het maakt je ziek, omdat je voortdurend je eigen verstand moet verkrachten, de werkelijkheid moet ontkennen, feiten moet negeren enz. enz. Je verliest de vrijheid om je verstand ten volle te benutten. Een van de eerste dingen die een Christen in zijn bijgeloof leert zijn drogredeneringen om zichzelf voor de gek te houden. (Lees ook hetgeen hier verderop is neergeschreven). En als het helemaal niet meer gaat, dan ontvlucht hij meestal de discussie in zichzelf en met anderen.


   Waar staan we met diegenen die niet geloven in een schepper, dit in verhouding tot de rest van de mensheid ?Het Christendom telt 2,1 miljard volgelingen (ontstaan door een zeer actief, soms geweldadig en volkerenmoordachtig verspreidingsbeleid). De Islam 1,5 miljard, wij Athe´sten 1,1 miljard, Hindoeisme telt 900 miljoen volgelingen, het Chinees traditioneel geloof 394 miljoen, Boeddhisme 376 miljoen en overigen 497 miljoen.


Voor Nederland ga ik nog even verder. De "Hersteld Hervormde kerk" telt 60.000 volgelingen. De PKN 2 miljoen, De "Voortgezette Geref. kerken in Nederland" 3000, De "Vrije Evangelische Gemeenten" 9000, De "Nederlands Geref. kerken" 32000, De "Vrijgemaakten" 12600, De "Hersteld" Geref. Kerken in Nederland 1500, De Christelijke Geref. Kerken 74000, De "Geref. Gem. in Nederland en Noord Amerika" 112000, De Geref. Gem. in Nederland 22000, De Geref. Gem. in Nederland (buiten verband) 3000 en de Oud-Geref. Gemeenten in Nederland 18000.    Zij allen menen met hun kerk en hun opvattingen, dat zij het enige ware geloof aanhangen..........


   Freek de Jonge schreef op 23 maart 2013 in de Volkskrant, o.a. het volgende:

"Op 31 oktober 1517 ontmaskerde Maarten Luther de Rooms-katholieke kerk. Het doel van die kerk, het eren van God, het verkondigen van diens evangelie en het verlangen naar het paradijs, was ten onder gegaan in geruzie en decorum. De dom gehouden gelovigen werden bang gemaakt voor het hiernamaals en konden hun plek in de hemel veiligstellen door aflaten te kopen.

Luther stelde de kerk buitenspel door te stellen, dat een directe relatie tussen de mens en God mogelijk was. De priester werd in feite buitenspel gezet en was dus overbodig.

Het eigen Bijbelonderzoek was eigenlijk de enige manier om tot het ware geloof te komen. De inquisitie en de Contrareformatie probeerden nog te redden wat er te redden viel, maar de kerk werd een middel, een doel op zich. Namelijk het in stand houden van het instituut. Wat meestal het einde van de geloofwaardigheid van het instituut betekent. Niet omdat de inhoud te kort schiet, God blijft God, maar omdat de vorm een dood ritueel is geworden.

De Hervorming, ingezet door onder meer Luther, is het begin van de individualisering. De uitvinding van de boekdrukkunst maakte het intussen mogelijk, dat iedereen over zijn eigen bijbel kon beschikken om zelf vast te stellen wat er in stond en te interpreteren hoe God het allemaal bedoeld heeft.

De Hervorming is de voorloper van de Verlichting en onvermijdelijk ook de aanstichter van de daaruit volgende doodverklaring van God.

De mens meende immers zelf God te kunnen worden. In het diepst van zijn gedachten (gnostisten). De ratio kwam in de plaats van God en de media werden de Nieuwe Kerk van dit hogere. Zoals de boekdrukkunst ooit de kerk als instituut in de verdediging drong, zo zal uiteindelijk het internet het geloof in de verdrukking gaan gooien." (Denk aan Creationisten en de CI). Einde citaat.Trouwens kent u George Carlin ?
(But he loves You !)
George zegt in zijn conference, "Religion has the greatest Bullshit story ever told"

(Klik op de afbeelding voor een YouTube filmpje)
George Carlin
George Carlin
"But he loves You !!
He loves You and he needs money.."

++++++++++++


     Dan nu EPICURUS, een Griekse filosoof, die leefde van 341 - 270 j. voor C.
     Van hem is het volgende citaat:

   " Wil God kwaad voorkomen, maar kan hij het niet ?
     Dan is hij niet almachtig.
     Kan hij het wel, maar wil hij het niet ?
     Dan is hij kwaadaardig.
     Kan hij het wel en wil hij het wel ?
     Waar komt dan het kwaad vandaan ?
     Kan hij het niet en wil hij het niet ?
     Waarom noemt men hem dan God ? "


 Gnostisten - Katharen - Calvijn - Luther - ID

In vroegere tijden was er geen reden om niet in een schepping te geloven. Je kon je alleen afvragen of het allemaal wel zo door God geschapen was. Maar dit was in die tijd uiterst gevaarlijk, want je kon er voor veroordeeld worden. Denk hierbij aan Galileo. Het heeft trouwens meer dan 370 jaar geduurd om deze dwaling van de Roomse kerk te herzien, terwijl anderen al lang het idee van Galileo hadden geponeerd (Copernicus - Kepler). De Roomse militaire overheersing zou trouwens nog minstens 500 jaar duren. Die periode staat bekend als de donkere middeleeuwen. Het is voor de huidige tijd onbegrijpelijk, dat je je zonden toen kon afkopen.
Deze door mensen bedachte aardse handeling moet voor de schepper toch ontoelaatbaar gevonden worden. De Roomse kerk creŰerde natuurlijk hier wel de onontbeerlijke rijkdom mee. (St. Pieterskerk - Kruistochten - reactie -> Beeldenstorm - soberheid - leer van Calvijn en Luther). En dan te bedenken, dat het Christelijk geloof 1 op 1 gecopieerd is uit het oude Egypte. Dus nog eens 2500 jaar voor onze jaartelling. Het is alleen in een nieuw jasje gestoken. Men had een religie geschapen die blind geloof eiste in historische gebeurtenissen. Toen het orthodoxe christendom de officiele godsdienst werd van het Romeinse rijk, dwong het zijn eigen speciale zienswijze op en roeide de 'heidenen' op een meedogenloze en volkerenmoord achtige wijze uit. Calvijn zag (heel juist) in de roomse liturgie ook heidense en juda´stische trekken.
De roomse misliturgie is oudtestamentisch van aard.
Daarom vindt men daar nog het offer, de priester, het altaar, de wassingen en de kaarsen. Men heeft er niet onderscheiden wat het wezenlijke en blijvende van de oudtestamentische eredienst is en de tijdgebonden vormen van die bedeling. God behandelt ons als volwassenen, zodat wij niet op kinderlijke manier behoeven onderwezen te worden door vele tekenen en figuren.
Geen beelden, zegt Calvijn, maar woorden!
De eredienst is geen manifestatie van de persoonlijke innerlijkheid of van een algemene vroomheid; zij is de bouw van de kerk van Christus door het Woord, dat in prediking en sacramentsbediening tot ons komt. Knielen bij het bidden noemt Calvijn een menselijke instelling, het wordt in de Bijbel niet verplicht gesteld; toch is Calvijn er wel een voorstander van. Calvijn: wie heeft de dwaasheid in zijn hoofd gehaald een, door het volk niet te verstane, vreemde taal in te voeren en te gaan gebruiken in de erediensten!

kartharen
Katharen naar de brandstapel. Wat is het verschil met de huidige IS ?

Reeds in een eerder stadium waren de Bogomielen en Katharen van mening, dat men geen beelden of relikwieŰn moest aanbidden en het kruis van Christus als martelsymbool werd afgekeurd. Men moest deze verwoesten en verbranden. Is het niet in feite een instrument van marteling ?
De Katharen waren van mening dat de kerk van Rome in haar zucht naar macht, de boodschap van Christus had verloochend.
Een kerk als gebedshuis was volgens hen ook overbodig (een kerkgebouw wordt nergens in de bijbel genoemd), ze waren niet heiliger of belangrijker dan elk ander gebouw. Ook waren vrouwen en mannen gelijk. Bij de katharen hadden de vrouwen de mogelijkheid volledig en op alle niveaus aan het geloof deel te nemen. In feite waren o.a. de Katharen die laatste gnostisten in de Westerse wereld. Overal elders waren de gnostisten door de Roomse kerk al uitgeroeid.
Het zal ongetwijfeld zo zijn, dat door de ontwikkeling van de wetenschap, het geloof al meer en meer onder druk is komen te staan. De tegenargumenten voor de evolutie worden stuk voor stuk ontkracht. De geleerden die nog in de schepper geloven, voelen zich al meer in het nauw gedreven en menen daarom hun mening in boekvorm op de markt te moeten brengen. (Prof. Dekker en presentator A. Knevel zijn daar bekende voorbeelden van. De ÚÚn praat dan niet meer over een schepping, maar over het bestaan van een intelligent ontwerp (ID). De evolutietheorie van Darwin wordt dan met tegenzin aanvaardt en met een sausje van ID vermengd.

++++++++++++++


 De Hel

Het idee dat God mensen zou veroordelen tot eeuwige folteringen (hel) is zo walgelijk dat velen hierdoor hun geloof in God en de kerk hebben verloren.

Bijvoorbeeld zoals bij de volgende situatie. Indien er sprake is van een risico op het sterven van een baby tijdens de geboorte (dus vˇˇr de doop), de moeder verplicht is om het opensnijden van haar buik te ondergaan teneinde het kind te dopen. De moeder moet haar mogelijke dood door opensnijding aanvaarden wanneer daardoor het kind vlak voor zijn sterven nog gedoopt kan worden. Zo niet, dan gaan zowel moeder als kind naar de hel.

Iemand die daardoor zijn geloof in God is verloren, was Charles Darwin. In zijn biografie schreef hij: ‘Uiteindelijk, langzaamaan verloor ik mijn geloof en op het laatst werd ik totaal ongelovig … Ik kan moeilijk geloven hoe iemand kan verlangen dat het christendom waarheid is; want het is zo, de geschriften schijnen te onderwijzen dat degenen die niet geloven … eeuwig gestraft zullen worden. En dit is een vervloekte leerstelling.’ Uiteindelijk werd Darwin een verbeten athe´st die op zoek ging om bewijzen te vinden dat God niet bestaat! Men kan misschien wel stellen dat de evolutietheorie ontstond dankzij de leer van een vurige hel.

+++++++++++++

 De Gods-pest

(Een persoonlijke bewerking van een  verhaal uit "Die Gottespest" van Johann Most)

De Christenen hebben een drievoudige God; hun voorvaderen, de Joden, namen genoegen met ÚÚn enkelvoudige God. Overigens vormen die twee soorten Goden een heel opgewekt gezelschap. Willen we wat meer begrijpen van dit illustere stel, dan  zijn we gedwongen om de "Heilige Boeken" te lezen. Als kenmerk van dit geheel, is het voldoende om de "geschiedenis" te bestuderen.
In het kort is de zaak namelijk het volgende: "In den beginne schiep God hemel en Aarde." Dat betekent, dat God zich eerst bevond in het alomtegenwoordige niets, waarin het er in ieder geval zeer saai uitgezien moet hebben, om zich daar als God te vervelen. Voor de mensen in b.v. Staphorst, is dat dus ongeveer 6000 jaar geleden. En omdat het voor God een peulenschil is, om uit niets hele werelden te toveren "schiep" hij, ongeveer zoals een goochelaar, kippeneieren of speelkaarten uit zijn mouw schudt, "hemel en Aarde." Daarna knutselde hij de "zon, maan en sterren" in elkaar. Bepaalde ketters, zoals o.a. astronomen in de vroege middeleeuwen genoemd werden, hebben echter al lang geleden vastgesteld, dat de Aarde niet het middelpunt van het heelal is en ook niet geweest kan zijn, laat staan, heeft kunnen bestaan, voordat de zon, waar de Aarde omheen draait, aanwezig was. Deze mensen hebben bewezen, dat het je reinste flauwekul is om over "Zon, Maan en sterren" en daarnaast over de Aarde te spreken, alsof die laatste, vergeleken met de eersten, iets heel speciaals en belangrijkers zou zijn. Ze hebben het er al lang bij elke scholier ingestampt, dat de zon ook niet meer dan een ster, de Aarde een satelliet van de zon en de maan zogezegd een ondersatelliet van de Aarde is en dat de Aarde vergeleken met het heelal allesbehalve een bijzondere rol speelt, maar zich juist amper als een zonnestofje gedraagt. Wij mensen zijn zelfs stof van een ooit
geŰxplodeerde zon. Maar dat wisten ze in die tijd al helemaal niet. Waarom zou God zich met astronomie moeten bemoeien ? Hij doet wat hij wil en heeft maling aan wetenschap en logica. Dat is ook de reden, dat hij, nadat hij de Aarde gemaakt had, eerst het licht en daarna de zon gefabriceerd heeft. Zelfs een Hottentot kan heden ten dage begrijpen, dat er zonder een zon geen licht kan zijn; maar God - hm! maar inderdaad, hij is geen Hottentot.

Schepping
God schiep de zon, maan en sterren,
Nicolaes de Bruyn
Assuerus van Londer sul 1581-1656 (Rijksmuseum)


Maar laten we verder gaan  met dit prachtige verhaal ! Tot zover was de "schepping" helemaal gelukt, maar er was nog steeds geen echt "leven in de brouwerij." De schepper wil zich op zijn manier graag laten amuseren. Daarom maakte hij tot slot mensen. Daarbij week hij, op een merkwaardige manier, helemaal af van zijn eerder gevolgde werkwijze. In plaats van deze "schepping" door eenvoudig "Er zij !" te bewerkstelligen, maakte hij bij het "scheppen" ongemeen veel poespas. Maar let op, hij nam heel  proza´sch een kluit leem ter hand, boetseerde daaruit, let wel, "naar zijn evenbeeld" een mannenfiguur en "blies daar een ziel in." Een goed oplettende lezer, constateert nu gelijk iets vreemd, want bij Genesis 2e hoofdstuk, vers 2, wordt heel duidelijk gezegd over de schepping van de mens: "God schiep de mens als het evenbeeld van zichzelf: man en vrouw tegelijk, als Gods evenbeeld geschapen". En een paar regels verder krijgen we een heel ander verhaal te lezen, namelijk  over zijn boetseerwerk. Ok, maar omdat God alwijs, goeiig, rechtvaardig, kortom de beminnelijkheid zelve is, bedacht hij dat deze Adam, zoals hij zijn product noemde, zich in zijn eentje wel vreselijk zou vervelen. (Misschien herinnerde hij zich daarbij zijn voormalige saaie bestaan in het niets). En dus vervaardigde hij een heel leuke, bekoorlijke Eva.
Kennelijk had de ervaring hem hierbij intussen geleerd dat het bewerken van een kluit leem, zelfs voor een God, een heel smerig gedoe is en daarom paste hij een nieuwe fabricagemethode toe. Hij scheurde Adam een rib uit zijn lijf en veranderde die in een lieftallig vrouwtje. Of die uitgenomen rib later weer vervangen is, of dat Adam na de ondergane operatie als een onevenwichtig mens rond moest blijven lopen, daar worden wij verder niet over ingelicht. Een groot raadsel is trouwens ook, of Adam en Eva een navel hebben gehad, want ze zijn immers nooit verbonden geweest via een navelstreng aan een moederkoek ....ohhh !!
De natuurwetenschap laat God met zijn zelfverkondigende mensenmakerij als een volstrekte onnozele opschepper optreden. Maar wat heeft dat allemaal voor zin ! God laat niet met zich spotten. Of zijn verhalen wetenschappelijk, of als onnozele flauwekul klinken, hij beveelt ons daarin te geloven, want anders laat hij gebeuren, dat iemand door de duivel (zijn concurrent) gehaald wordt, wat zeer onaangenaam moet zijn (zie de tekst hierboven over de hel). In de hel is immers niet alleen sprake van onophoudelijk gejammer en tandengeknars, maar daar brandt ook een eeuwig vuur, knaagt een onvermoeibare worm en stinkt het ongelofelijk naar pek en zwavel. Aan dat alles moet een mens, let wel, zonder lichaam blootgesteld worden. Het smoort zijn vlees, dat hij niet bij zich heeft; hij knarst met al lang uitgevallen tanden; hij jammert zonder keel en longen; zijn tot stof vergane knekels worden door de worm aangeknaagd; hij ruikt zonder neus ... en dat allemaal eeuwig ! Wat een beroerd verhaal. Denk hierbij ook aan Botticelli's "Kaart van de Hel"...La Mappa dell "Inferno" .... de negen kringen van de Hel, voor o.a. onkuisen, vraatzuchtige lieden en ketters. Hiermee werden gelovigen eeuwenlang letterlijk doodsangst mee ingeboezemd en dien ten gevolge zorgde dit voor een verdrievoudiging van het kerkbezoek. Maar goed, dit terzijde, amper waren Adam en Eva gemaakt of het was voor God vanzelfsprekend, dat dit gespuis geregeerd zou moeten worden; daarom vaardigde hij een Wetboek van Strafrecht uit. daarin luidde het nadrukkelijk: Gij zult niet eten van de boom van kennis ! Sindsdien is er ook nooit ergens een gekroonde of ongekroonde tiran geweest, die het volk niet dit verbod toegeslingerd heeft.
Adam en Eva namen dit verbod niet in acht. Daarom werden ze uitgewezen en veroordeeld tot levenslange en ook voor altijd op hun nakomelingen overdraagbare, zware arbeid. Eva werd bovendien haar "burgerlijke huwelijksrechten" ontzegd, doordat ze uitgeroepen werd tot dienstmeid van Adam en hem onvoorwaardelijk moest gehoorzamen. Onder goddelijke politietoezicht stonden ze trouwens toch al.
De strengheid van God ten opzichte van de mensen hielp intussen helemaal niets, ze ergerden hem juist en hoe meer zij zich vermeerderden, des te vreselijker werd het allemaal. En hoe snel die toename plaatsvond, blijkt al uit het verhaal van Ka´n en Abel. Toen deze laatste doodgeslagen was door zijn broer, ging Ka´n "naar een vreemd land" en nam een vrouw. Waar dat vreemde land en de daar aanwezige vrouwen opeens vandaan kwamen, heeft de goede God echter niet opgeschreven, wat bij zijn destijds overbelaste werkzaamheden niet verwonderlijk is. Ten slotte was de maat vol. God besloot de hele mensheid door water te verdelgen. Waar al dat water vandaan moest komen en gebleven is, wordt ons verder niet verteld. Let op, nog een raadsel, Waarom duurde de zondvloed op een plek veertig dagen (Gen. 7:12) en op een andere hondervijftig (Gen. 7:24) ? Maar goed, slechts een paar mensen koos hij uit om het nog ÚÚn keer te proberen; ondanks al zijn wijsheid, had hij helaas weer een verkeerde keuze gemaakt, want Noach, de leider van de gereddenen, ontpopte zich al snel als een grote zuiplap, waarmee zijn zoon gekheid uithaalt. Wat voor goeds kon er dan nog uit een zo verloederd gezin voortkomen ? Over de mogelijkheid van inteelt praten we maar niet. In die tijd wisten ze nog helemaal niet wat dit betekent. We gaan verder met dit prachtige sprookje. Opnieuw breidde de mensheid zich uit; opnieuw ontwikkelde zij zich tot van die "schobbejakken" en "zondige onnozele halzen," over wie het bekende Mecklenburgse gezangenboek zoveel kwaads weet te berichten. God zou uit zijn vel hebben kunnen barsten, vooral omdat zijn afschrikwekkende tuchtigingen ter plekke, zoals verdelging van hele steden door middel van pek en zwavel, volkomen "voor de kat z'n viool" waren. Daarom besloot hij het hele schorremorrie met wortel en tak uit te roeien, toen een uiterst merkwaardige gebeurtenis hem weer milder stemde. Anders was het al lang met de mensheid gedaan geweest. Wat gebeurde er ?
Op een dag dook namelijk een zekere "Heilige Geest"op (een duif). Ja waar die vandaan kwam, weet tot op de dag van vandaag niemand. Het was met hem hetzelfde als met dat "meisje uit den vreemde" ... De bijbelschrijver (namelijk God) zegt alleen dat hij zelf de "Heilige Geest" is. Men moet het dus voorlopig met een twee Goden in ÚÚn doen. Die "Heilige Geest" kwam op de gedachte een verhouding aan te knopen met een onbekende vrouw, Maria genaamd. Op een aangenaam moment "overschaduwde" hij de uitverkorene van zijn hart en ziedaar, zij baarde een knaapje, wat overigens, zoals God met klem in de Bijbel benadrukt, geen enkele afbreuk deed aan haar maagdelijkheid. Anders zou dat overspel geweest zijn en zou de vrouw gestenigd moeten worden. De vroeger als God de schepper aangeduide, noemde zich nu "God de Vader", maar beweerde gelijktijdig dat hij niet alleen volkomen identiek was met de "Heilige Geest", maar ook met "God de Zoon". Stel je voor ! De vader is zijn eigen zoon en de zoon zijn eigen vader, bovendien beiden samen ook nog eens de "Heilige Geest." Zo ontstond op een eenvoudige manier de "heilige Drie-eenheid...."
Drie_Eenheid
De heilige Drie-eenheid

Doch, arm mensenbrein, hou vol, want wat nu volgt, zou zelfs een paard de kop kunnen kosten ! Wij weten, dat "God de Vader", besloten had gehakt te maken van het mensengespuis. Dat vond die andere God, "God de Zoon" buitengewoon vervelend. Hij (zoals bekend gelijktijdig "God de Vader") nam de hele schuld van de mensheid op zich en liet zich, om zijn vader ( zoals bekend gelijktijdig "God de Zoon") in zijn razernij tot bedaren te brengen, door dat schorem, dat verlost moest worden, dood te martelen ... natuurlijk niet zonder naderhand weer gezond en wel ten hemel op te stijgen. Deze opoffering van de Zoon (die ÚÚn is met de Vader) deed de Vader (die ÚÚn is met de Zoon) zo'n duivels plezier, dat hij meteen een algemene amnestie uitvaardigde, die heden ten dage nog steeds van kracht is !
Dat is het "historische"gedeelte van de "Heilige Schrift." Het is duidelijk, dat de flauwekul er dik genoeg bovenop ligt om iemand, die al voldoende vergekt is om dat allemaal te kunnen slikken, ontvankelijk te maken voor alle lariekoek. Hiertoe behoort vooral de leer, in die tijd, van het belonen en straffen van de mens in het zogenaamde "hiernamaals." Het is al heel lang wetenschappelijk bewezen, dat er geen van het lichaam onafhankelijk zielenleven bestaat, dat datgene is, dat de godsdienstzwendellaars "ziel" noemen, niets anders is dan het denkorgaan (hersenen), dat via de actieve zintuigorganen indrukken ontvangt en zich daarmee bezighoudt en dat bijgevolg, op het ogenblik van het lichamelijk sterven, ook die prikkeling moet ophouden. Er is zelfs een tijd geweest, dat slaven, mensen met een zwarte huidskleur, geen ziel konden bezitten. Zo ook hebben dieren (niet zijnde de mens) geen ziel. Niet bekend is, of zij ook in de hel kunnen komen. Waarom zij wel moeten meedelen met de zonde, die de mens heeft veroorzaakt, is onverklaarbaar.
Zo prediken ze dus het "eeuwige leven" van de menselijke "ziel." Wee de ziel in het "hiernamaals" als het lichaam, waarin zij in het "hiernamaals" zit, de strafwetten van die liefdevolle "God" niet stipt in acht genomen heeft ! Zoals die lieden ons verzekeren, is hun "volmaakt goede, rechtvaardige, barmhartige, genadige, enz., enz., "God" een supersnuffelneus, die zich druk maakt over elke sikkepit van iedereen afzonderlijk en elke "misstap"die iemand maakt, in zijn werelddossier opschrijft. Daarbij is hij een bijzonder rare snuiter.  Hij ziet dus alles en daarom kunnen we maar beter gaan biechten. Maar predikant Carel ter Linden, schrijft in zijn boek "Wat doe ik hier in Godsnaam" "Dat God ons vanuit de hemel zou zien, kunnen wij ..in deze tijd.. niet meer letterlijk nemen. Ja..ja..Voor de Franse filosoof Sartre was dat een verschrikkelijke gedachte en hij was dan ook bewust atheist." Waar haalt die Carel ter Linden de wijsheid vandaan, dat God ons niet meer ziet ? God wil hebben, dat pasgeboren kinderen, op gevaar af van een verkoudheid, ter ere van hem met koud water begoten (gedoopt) worden (een Heidens ritueel overigens); terwijl hij er een heidens plezier in schept als talloze gelovige lieden hem in hun kerkgebouwen in
litanieŰn toezingen, of als zijn ijverigste aanhangers hem onophoudelijk vroom gegalm aanbieden en om alle mogelijke en onmogelijke dingen bedelen (bidden). Terwijl hij zich in bloedige oorlogen mengt en zich door de overwinnaars als "oorlogsgod" laat rondbazuinen en bewieroken, wordt hij ziedend van woede als iemand aan zijn bestaan twijfelt, in het geval hij katholiek is op vrijdag vlees eet of niet ijverig in de biechtstoel zijn "zonden" wegkletst, in het geval hij een protestant is, niet de door de katholieken aanbevolen heilige knekels, protserige gewaden en een vissenkop op zijn hoofd, zien beelden van de Moeder Gods veracht, of als hij niet met een geitenleren gezicht, verdraaide ogen, gekromde rug en gevouwen handen in de wereld zieltjes loopt te bekeren.
En dan, sterft zo iemand in "verstokte" toestand, dan wordt hem door de "goede God"een straf opgelegd, waarbij alle knuppels, knoeten, katten met negen staarten, alle tuchthuiskwellingen en verbanningsellende, alle gevoelens van de verdoemden op het schavot, alle folteringen en martelingen, die een aardse dictator ooit verzonnen zou kunnen hebben, slechts aangenaam gekietel zijn. God zijn tuchthuis heet "hel", zijn beul is de duivel en zijn straffen duren eeuwig. Zogenaamde "doodzonden" worden overigens nooit met het vagevuur, maar altijd met de hel bestraft. Hiertoe behoort bijvoorbeeld "Godslastering,"begaan door woord, schrift en gedachten. Wat dat betreft duldt God dus niet alleen geen vrijheid van drukpers of denken, maar hij treft ook alle onuitgesproken gedachten. Wees nu eerlijk, deze God is dus het verschrikkelijkst denkbare monster die er bestaat.
Zijn optreden is des te onbegrijpenlijker, omdat hij over zich laat beweren, dat de hele wereld en vooral ook de mensheid in al haar doen en laten, bestuurd wordt door zijn "goddelijke voorzienigheid." Hij straft dus de mensen voor handelingen, waarvan hij zelf de oorzaak is ! En mocht je het geluk hebben om in de hemel te komen, dan treft je daar de hoogste vorm van verveling aan.
Hoe meer de mens zich aan de godsdienst vastklampt, hoe meer hij gelooft. Hoe meer hij gelooft, des te minder hij weet, hoe dommer hij is. Hoe dommer hij is, des te gemakkelijker hij, zeker ten tijde van de Middeleeuwen, onder de duim gehouden kan worden door geestelijken. En als dat niet hielp, dan waren er nog de brandstapel, de galg en zwaard, kerker en keten, vergif en dolk, sluip- en grechtelijke moord. "In naam van God" zijn honderdduizenden op de brandstapels langzaam geroosterd, omdat zij gewaagd hebben te vinden dat de Roomse kerk het bij het verkeerde eind had (naar later blijkt ook nog terecht). Denk hierbij o.a. aan de Kartharen. Maar.., het is nog veel erger, Miljoenen mensen werden gedwongen elkaar in langdurige oorlogen de kop in te slaan, hele landen te verwoesten en na (volkeren)moord en brand de pest te veroorzaken en dit alles, om de verzonnen en gekopieerde godsdienst in stand te houden.
Kent u deze oude gezegde: "Waar een geestelijke loopt, groeit de komende 10 jaar geen gras meer." Dat wil zeggen, met andere woorden: iemand die eenmaal in de klauwen van een geestelijke gevallen is, is in zijn denken niet langer vruchtbaar. Zijn hersenmechaniek stokt en in plaats daarvan kruipen er religieuze maden en goddelijke wormen in zijn schedel rond. Ofwel, hij is als een schaap dat de draaiziekte heeft.

Aldus de woorden van Johann Most.

++++++++++++++++
 
 De Drie Bedriegers.


Kent u het opmerkelijk verhaal van De Drie Bedriegers ? Vast niet !

Het betoog over de De Drie Bedriegers bestaat
al meer dan 300 jaar. Jarenlang heeft men in heel Europa, gezocht naar de schrijver van dit stuk. Vanaf de zestiende eeuw verschenen er berichten dat het handgeschreven tractaat was gesignaleerd. Ja er zijn zelfs mensen hiervoor ter dood veroordeeld door de brandstapel.  Zo is in 1512 Herman van Rijswijk in Den Haag samen met zijn boeken als ketter verbrand.  Wat had hij gedaan ?  Het is onvoorstelbaar, maar rond 1500, ja misschien zelfs al veel eerder, waren er lieden die beweerden, dat  Mozes, Jezus en Mohammed grote bedriegers waren. Nu in onze tijd is dit niet meer zo actueel, om de drie stichters van de monotheitische godsdiensten voor bedriegers uit te maken, maar dit reeds meer dan 300 jaar geleden al te verkondigen, is wel heel opmerkelijk.

Wat is het geval. Reeds eeuwenlang heeft men gezocht naar een boek dat in het Latijn "De Tribus Impostoribus" heette, een leidraad en lichtend baken voor ongelovigen, ketters en anders denkenden. Er waren heel wat getuigenverklaringen van geleerden die van collega's wisten dat zij het manuscript ervan in handen hadden gehad, maar het werk zelf bleef onzichtbaar. Misschien wel zo veilig, wegens het uiterst explosieve karakter van dit Vertoog over de drie bedriegers. Men moet zich realiseren, dat in die tijd, het auteurschap of het bezit of het aanbevelen van een dergelijk boek, levensgevaarlijk was. Naast Herman van Rijswijk, werden ook Desiderius Erasmus (1469-1536), Benedictus de Spinoza (1632-1677), Jan Claesz Nachtegaal en niet te vergeten, Adriaan Koerbagh (1633-1669) genoemd. Op 27 juli 1668 eiste Cornelis Wisen, de schout van Amsterdam, dat Adriaan Koerbagh, een intellectueel, arts en jurist, zou worden veroordeeld tot het openbaar afhakken van zijn rechterduim, het doorsteken van zijn tong met een gloeiende priem, dertig jaar gevangenisstraf en het verbranden van zl zijn boeken. In oktober 1669, stierf Adriaan Koerbagh, 36 jaar oud, nadat hij later een veroordeling kreeg opgelegd tot tien jaar Rasphuis en daarna tien jaar verbanning uit de stad Amsterdam, plus vernietiging van alle boeken.

Er wordt verteld, dat tijdens de begrafenis van Adriaan, een zwarte hen op de kist sprong, die men maar moeilijk kon verjagen. De mensen die hier getuige van waren, wisten het nu zeker, dit was de duivel, die Adriaan kwam halen om hem naar de hel te brengen. Doch Adriaan wist dat dit onzin was. Hij had immers al in zijn geschrift "de Bloemhof" aangetoond, dat de duivel een boze geest was, die door de godgeleerden was verzonnen en dat de hel volgens hem een heidens verzinsel was !

Traite des Imp.
Traite des Impo1
Traite des Imp02
Traite des Imp03


Omstreeks 1700 verscheen in Frankrijk het samengestelde geschrift, "La vie et l'esprit de W. Benoit Spinoza".
Het kreeg de titel "Traite des Trois Importeurs". Dit boekje is in 1719 in Amsterdam verschenen, zonder de naam van de schrijver te noemen. In 1768 werd door M.M. Rey te Amsterdam een nieuwe uitgave gedrukt, onder de naam "Vertoog over de Drie Bedriegers".
Deze Nederlandse vertaling van dit geschrift, toont ons de waarheid, of nog beter gezegd, de afschuw van de leugens van deze drie heren, de waarheid, die er vanaf druipt van elke zin die er geschreven staat. Het boekje kent zes hoofdstukken met een onderverdeling van meerdere paragrafen. Het eerste hoofdstuk gaat over God. De onjuiste denkbeelden, die de mensen over de Godheid koestert, omdat zij in plaats van dat zij bij het gezond verstand en de Rede te rade gaan, zo zwak zijn, dat ze in meningen, hersenspinsels en visioenen geloven, en dat aangesterkt door mensen die er belang bij hebben, om het volk te bedriegen en te steunen in hun onwetenheid en bijgelovigheid ! Het derde hoofdstuk heeft als titel, de betekenis van het woord Religie. Het kent 23 paragrafen. In de tiende paragraaf wordt het bedrog van Mozes onthult, in de twaalfde gaat het over het bedrog van Jezus Christus en in de tweeentwintigste en drieentwintstige paragraaf wordt het bedrog (kunstgrepen om zijn religie te stichten) van Mohammed behandeld. Met name het succes van deze bedrieger, dat veel groter was dan dat ven Jezus Christus. In de andere hoofdstukken komen o.a. de ziel, de attributen van God en de demonen ter sprake. In het midden van de 19e Eeuw verschenen er vertalingen in het Duits, Italiaans, Spaans en zelfs een uitgave in de Verenigde Staen, met als titel "The Three Impostors". (Een exemplaar bevindt zich in de Congresbibliotheek in Washington).

Maar ja, nu in 2017 is het nog steeds moeilijk om dergelijke meningen te verkondigen. Zie deze trailer "Onder Ongelovigen" die op 2 september 2015 op NPO2 werd getoond.  Onder Ongelovigen - trailer NL


++++++++++++++++
 
 Jean Meslier

U kent hem vast niet, deze zeer bescheiden atheistische priester. Hij heeft slechts 1 boek geschreven, dat bestond uit 3 losse delen van elk 366 bladzijden. En wat voor een boek. Het blijkt een verdoemd boek te zijn, van een verdoemde schrijver, doch ook een geniaal boek van een geniale denker.

Op 15 januari 1664 kwam hij ter wereld in Mazerny, een klein plaatsje in de Franse Ardennen, de Champagnestreek . Zijn vader, wever en lakenkoopman van beroep, had het niet slecht en in die tijd was de kloof tussen rijk en arm zeer groot. Een schoolmeester leerde hem op 8 jarige leeftijd lezen en schrijven. Op 14 jarige leeftijd leert een priester uit de buurt hem Latijn. Hij heeft zijn onderwijs genoten op een seminarium te Chalons aan de Marne. Hij leest daarna o.a. werken van Descartes en was geinteresseerd in de Cartesiaanse wijsbegeerte. Naar verwachting beklimt hij de ladder van de kerkelijke hierarchie. Tijdens zijn leven had hij slechts contact met een tweetal ambtgenoten. Het liefst bracht hij zijn tijd door in zijn kleine bibliotheek. Op 10 april 1688 wordt hij diaken en vervolgens pastoor op 7 januari 1689 in ╔trÚpigny in de Franse Ardennen, de
Champagnestreek, aan de grens met Belgie. Daar blijft hij 40 jaar pastoor, in het plaatsje met toen amper 165 inwoners.
Hij was een bescheiden man, die hield van zijn pariochianen, mensen van het volk, eenvoudige boeren en afgepeigerde arbeiders. Zijn leven lijkt bescheiden aan de buitenkant, maar inwendig is hij een vulkaan onder een dikke laag ijs. In feite had hij een dubbel leven. Uiterlijk deed hij zijn werk als priester, doch in het geheim was hij bezig met zich te verdiepen in de valsheid van het Christelijk geloof. Maar ook bestaan er verhalen over zijn leven met een jonge dienstmaagd en later met zijn 37 jarige jongere nicht. Hij weigert over deze situatie te gehoorzamen aan de bevelen van het hoogste kerkelijk gezag ! Doch ondanks dit alles, gelooft deze priester noch in God noch in de Duivel. Hij gruwt van de christelijke godsdienst ! Hij lacht inwendig over de fabeltjes van het leven na de dood, over het paradijs, over de straf voor de zonden en het laatste oordeel en het wegen van de zielen. Als hulpbron van zijn historisch werk gebruikt hij meestal het werk van de belezen Montaigne.Nee pastoor Meslier is een rasechte atheist. De eerste in onze menselijke geschiedenis, die  het zo helder, radicaal en duidelijk heeft opgeschreven, ....dat God niet bestaat en dat religie op bedrog berust !

Meslier

Als de pastoor Jean Meslier sterft op 28 juni 1729 in de leeftijd van 65 jaar, laat hij een filosofisch manuscript na, zijn beruchte 'Testament', een Essay van een atheist. Men vermoedt dat hij uitdrukkelijk de verzorging van zijn lichamelijke kwaaltjes heeft geweigerd, want hij wilde zelfs niet een glas wijn. Hij heeft in de loop van de jaren, heldere en duidelijke bewijzen verzameld van de ijdelheden en leugens van alle godheden en religies, om het dan na zijn dood als erfenis aan zijn parochianen ter hand te stellen. De pastoors uit zijn omgeving ontvangen allemaal een brief van hem met een 20 bladzijden tellende samenvatting. Met een voortuitziende blik maakt hij ook nog 4 kopieen van zijn boek, om zo te voorkomen, dat zijn 10 jaar clandestiene arbeid (1719 - 1729) niet vernietigd kan worden, zoals ze dat wel met zijn lijk zullen doen. Zelfs 1 exemplaar liet hij officieel ter griffie deponeren. Naastenliefde en vergeving van de zonden hebben bij de katholieke hierarchie zo hun grenzen ...

"Ik heb de dwalingen, de misbruiken, de ijdelheden, de dwaasheden en de slechtheden van de mensen gezien en leren kennen; ik heb ze gehoord en verwenst; ik heb het niet gewaagd het bij mijn leven te zeggen, maar ik wil het tenminste bij mijn dood en na mijn dood zeggen en daarom stel ik dit geschrift op, opdat het tot een getuigenis der waarheid dienen moge voor u allen, die het zien en goedvinden om het te lezen".

Niemand durfde het boek in zijn originele vorm te drukken, omdat het dan onmiddelijk, als godslasterlijk, in beslag zou zijn genomen en verbrand. Pas in 1864 verschijnt er voor het eerst een  uitgave in Amsterdam, in drie delen, uitgegeven door door Rudolf Charles, d.w.z. Rudolf Charles d┴blaing van Giessenburg. Een kritische versie van het Testament verscheen pas in 1970. In 2005 verschhen er voor het eerst een volledige vertaling in het Duits.
Meslier

Het Testament bestaat uit 8 bewijzen die in 97 hoofdstukken nader worden verklaard en waarin hij het Christendom tot op het bot heeft ontleed.
              Hij schetst een wereld zoals die draait en zo het bewijs is van een niet-bestaan van een God. Hij heeft het dan o.a. over:


              - Goedheid ? (jaloers, boos, wraakzuchtig, agressief, slecht, villerig, onrechtvaardig en wispelturig)
              - Almachtig ? ( het lijden van de ellendigen, armoede van de armen, de hoeveelheid slechte mensen, het bestaan van het kwaad)
             - Barmhartig ? (hij schept een hel, stuurt b.v. ongedoopte dode kinderen naar de hel, hij straft blindelings, hij beloond ondeugd                                         en  straft de deugd)
              - Ongenaakbaar ? (waarom gebelgd als iemand liegt, de vrouw van zijn naaste begeert).

Zijn bewijzen van de valsheid en bedorvenheid van alle religies worden beschreven in 3 delen met 8 onderwerpen:

                1  De religie
                2  Blind geloof
                3  De valsheid van de goddelijke visioenen en openbaringen
                4  IJdelheid en valsheid van de profetieŰn
van het Oude Testament
                5  De fouten in de leer en moraal van de Christelijke Godsdienst
                6  Het toleren door de kerk van de misbruiken en de tirannie van de heersers
                7  De valsheid over het bestaan van goden
                8  De valsheid over het idee van de spiritaliteit en onsterfelijkheid van de ziel.

In zijn testament staat o.a. geschreven:

    "Deze God wil graag dat wij van hem houden, maar hij vertoont zich nooit. Hoe kunnen we van hem houden, terwijl we bang voor hem zijn. Hij verlangt gehoorzaamheid, maar maakt nooit duidelijk wat hij precies wil.
Bovendien zijn al zijn voorspellingen tevergeefs geweest en zijn nooit vervuld.
Het betoog van Meslier is om kennis te nemen van zijn ontkenning, zijn ontmanteling en zijn voorstel om God als een verzinsel te beschouwen.

Anderen na hem, draaien om de feiten heen, ze vermijden het, om het openlijk aan de kaak te stellen.
Meslier kondigt voor het eerst filosofisch de dood van God aan.
Hij besteedt veel tijd aan het in stukken hakken van de absurbiteiten, wonderen en profetieŰn in het Heilige Schtift. Je kunt toch niet geloven, dat je op water kunt lopen, de zee in tweeŰn kan splijten, doden op kunt wekken, ongenezelijke zieken kunt genezen, vissen kunt vermenigvuldigen, water in wijn kunt veranderen, een vrouw uit de rib van een man kunt scheppen, welke rib was dat, een ezel die kan praten, een wereldwijde zondvloed, hoger dan de hoogste berg, de Babylonische spraakverwarring, de oorlog van de Titanen tegen de goden, enz., enz., zonder je zelf belachelijk te maken. De ongerijmdheden die in de bijbel zijn opgetekend, zijn net zo ongeloofwaardig als de wonderen. Kijk b.v. eens naar Genesis, het oorspronkelijk paradijs, de sprekende slang, het verhaal van de appel, de boom van het leven, van kennis, een eerste man en een eerste vrouw, een erfzonde en het doorgeven daarvan aan alle afstammelingen van Adam en Eva, maar ook aan de dieren die er part nog deel aan hebben, allemaal fabels, fabels, fabels. En dan die zieke figuur die Jezus wordt genoemd. Deze man, waarvan we zijn jeugd niet kennen en o.a. zijn afstamming een punt van discussie is, beweert dat hij op Aarde is gekomen om door zijn dood de zonden van de wereld vrij te kopen, maar enerzijds laat zien dat hij zelf niet in staat is om zichzelf te redden van de doodstrijd aan het kruis en anderzijds hebben we sinds zijn verschijning nog steeds niet gezien dat het kwaad of negativiteit op de planeet is afgenomen, zoals hij verkondigd heeft".


Meslier gaat heel ver.

Hij stelt, dat de kerk een laaghartige en verderfelijke sekte is. Neem de Heilige Drie-eenheid. Hoe kunnen 3 personen een zijn, als de Vader de zoon verwekt, waardoor hij eerder bestaan moet hebben dan zijn zoon, laat staan de Heilige Geest.

Dat geloof is volgens Meslier toch echt Heidens.

Zo heeft hij het ook over de Eucharistie en een rat die een hostie op eet. De hostie, een afgod van deeg en bloem, gelijk aan de heidense afgoden, van ijzer, hout, steen, goud en zilver. Jezus heeft toch nooit gevraagd om aanbeden te worden in een bakvorm. Uit geen enkel gedeelte van de Evangeli
Űn kan dit stupide bijgeloof worden bewezen of worden afgeleid.
En zo gaat Meslier maar door. Duizend geschreven bladzijden.
Hij ondermijnt de grondvesten van het Christendom, de redeneringen, de grondgedachten, de logica, de retoriek, de geloofspunten, de mythen en fabels.
God bestaat niet. De herschreven valse heilige geschriften,
het christendom is volgens Meslier een grote gevaarlijke absurde versinselfabriek.
Maar Meslier keert zich ook tegen de veroordelingen door de kerk over begeerten, seksuele moraal, naastenliefde en onderdanigheid. Zelfs dat de katholieke kerk de tirannie van de dictators en koningen mogelijk maakt. De geestelijke macht van priesters, steunt de tijdelijke macht van koningen en dictators. Religie bestaat alleen dankzij bedrog en politiek bedrog. De priesters wekken immers op tot gehoorzaamheid aan de overheid en de vorsten, die zij doen voorkomen als door God zelf te zijn aangesteld.

Obelisk te Moskou
De naam van Meslier op een obelisk te Moskou

"De sabel en de wijwaterkwast kunnen het goed met elkaar vinden". In 1919 graveren de Bolsjewieken zijn naam op een obelisk in Moskou.
Over de inhoud van zijn geschreven boek, werd pas na 1762 iets gepubliceerd. Hij wilde pas na zijn dood op de brandstapel.
O.a. publiceerde Voltaire een verminkte vervalsing van het werk van Meslier. Hij stuurde ervan 300 exemplaren naar zijn vrienden.

++++++++++++++++++

En dan nu

Adriaan Koerbagh

Niet veel mensen zullen Adriaan Koerbagh kennen (1633-1669). Zijn tijdgenoot Baruch Spinoza (1637-1677) is daarentegen wereldberoemd geworden. Zo leeft Spinoza voort in -musea, -straten, -pleinen en -lanen, maar aan Adriaan Koerbagh herinnert helemaal niets. Nog sterker, men is hem 3 eeuwenlang nagenoeg gewoon vergeten. Voor zijn tijd had hij een gruwelijke misdaad begaan. Niet alleen voor een nog niet gepubliceerd boekje in 1668 "een ligt schijnende in Duystere Plaatsen - om te verligten de voornaamste saaken der Gods geleertheyd en Gods dienst -"  moest de beruchte atheist veroordeeld worden. Het boekje "Bloemhof" welke verscheen medio februari 1668 en " 't Nieuw Woorden-boek der Regten " viel bij de kerkeraad van Amsterdam totaal niet in goede aarde. De drukker 'van Eede' in Utrecht, die bezig was met het drukken van dit boekje, vertrouwde de zaak niet en tipte de kerkeraad van Amsterdam. Koerbagh vluchtte ervoor naar Culemborg, een z.g. vrije Heerlijkheid, waar ze hun eigen rechtspraak hadden en waar de Amsterdamse kerk en de burgemeesters geen zeggenschap hadden. Het was op deze plek, waar Adriaan aan zijn boek werkte met de titel "een ligt schijnende in Duystere Plaatsen". In dit nieuwe boek zette hij zijn filosofische en religieuze ideeen systematisch uiteen. De Amsterdamse schout wil toch proberen Koerbagh uitgeleverd te krijgen naar Amsterdam. Zelfs een geldbedrag van fl 1500 wordt uitgeloofd om hem gearresteerd te krijgen. Maar Adriaan is getipt en vlucht vervolgens met een zwarte pruik op en onder een andere naam (Pieter Witte) op tijd naar Leiden. Helaas wordt hij daar verraden en op 19 juli 1668 wordt hij geboeid aan zijn voeten naar Amsterdam gebracht.
Gelukkig voor hem is, in het openbaar, niet zijn rechter duim afgehakt, is niet zijn tong met een gloeiende priem doorgestoken en kreeg hij niet 30 jaar gevangestraf.
De beste man, intellectueel, filosoof, jurist en arts, ging ervan uit, dat er in Amsterdam godsdienstvrijheid was. Het bleek een illusie. Aan het gewone volk, in het Nederlands, duidelijk maken dat de kerken alleen maar bezig waren de gelovigen hun dogma's op te dringen, bleek achteraf een misdaad (godslastering) te zijn. Hij was namelijk tot de overtuiging gekomen, dat de wetenschap voor iedereen toegankelijk moest zijn. Zo verkondigde hij o.a. dat de godgeleerden de duivel hadden verzonnen, ze waren er alleen maar op uit om baas over de mensen te spelen en de hel een verzinsel was van de Heidenen. Hij verwierp de drie-eenheid, God als persoon bestaat niet en hij maakte gehakt van de Bijbel. Adriaan werd uiteindelijk op 29 juli 1668 veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf in het "Rasphuis" en daarna 10 jaar verbannen uit de stad Amsterdam, fl 4000 boete plus fl 2000 voor de proceskosten, plus vernietiging van al zijn eerder gepubliceerde boeken. Dit laatste heeft echter niet plaatsgevonden, om jacht op zijn boeken te voorkomen. Een gedicht uit 1672 over de veroordeling van Adriaan luidt als volgt;

"Aen den gevangen Koerbagh, over Godloos Woordenboeck, of
Bloemhof vol alderhande liefflijkckheyt sonder verdriet":

Geluckigh waert ghy Koerbagh,
dat Ghy in de groote Amstelstadt Wierd
om u Woordenboeck gevangen:
Had Spanjen, of ItaliŰn U binnen hare TraliŰn,
Uw' straf soud swaerder sijn als hangen

Helaas, al na 1 jaar overleed hij medio oktober 1669 op 36 jarige leeftijd.

Adriaan Koerbagh benaderde de religie als een wetenschapper, met een scheermes, meetlat en vergrootglas. Zo noemde hij het rekenkundig onmogelijk, alle dieren aan boord van de Ark van Noach te krijgen en lachte hij om het feit, dat de samenstellers van de bijbel dachten dat de Aarde plat was. Vooral de katholieken kregen van hem alle hoeken van de kerk te zien. "De roomsen kunnen, wat zelfs God niet kan: op ieder uur van de dag, uit een klein stukje meelgebak, een mens maken". (Waar ben ik dit eerder tegengekomen .. Jean Meslier). Vooral de slechte vertaling van de Bijbel kreeg bij hem veel aandacht. Het was volgens Koerbagh het bewijs, dat dit met opzet is gedaan, om zo de waarheid voor het gewone volk te verdoezelen. Eigenlijk was de Bijbel een overbodig boek. Men neemt aan, dat Koerbagh is beinvloed door de Engelse wijsgeer Thomas Hobbes, de grondlegger van het 'empirisme', wiens boek "Leviathan"in 1667 door Koerbaghs studiegenoot en vriend Abraham van Berckel in het Nederlands is vertaald. (Deze van Berckel heeft zelfs vergeefs getracht om 'Tribus impostoribus' in handen te krijgen, zelfs heeft hij bij Thomas Hobbes geinformeerd, of hij misschien een exemplaar had van de ' 3 bedriegers '. 25 jaar later schreef een Duitse geleerde een eerste exemplaar in het Latijns en 30 jaar daarna verscheen er voor het eerst een versie in het Frans) (Note: Zie een artikel hierboven over de Drie Bedriegers)
Bovendien was Koerbagh een overtuigd 'sociniaan', een aanhanger van de rationalistische protestantse leer van de Italiaanse hervormer Faustus Socinus (1539-1604).Rasphuis
De poort naar het Rasphuis. Heiligeweg 19.
Gezien vanuit de Voetboogstraat (1767)
Rasphuis01
Het Willige Rasphuis aan de IJgracht, nu Prins Hendrikkade,
waar Adriaan op 19 september 1669 arriveerde,
waar hij de laatste maanden van zijn leven doorbracht.
++++++++++++++++++++ Jan Hoving

Deze zeer markante persoonlijkheid uit het begin van de 20e eeuw, verdient hier ook zeer zeker een plekje.
Het is eigenlijk onbegrijpelijk, dat deze zeer bekende man uit die tijd zo in de vergetelheid is geraakt. Wie kent hem nu nog ?
Maar goed, hij is geboren te Frederiksoord op 5-6-1877 en overleden te Halfweg  op 27-5-1939. Hij was een zoon van Rudolf Hoving (dorpswinkelier) en Kardina Johanna Plaat. Op 29-10-1902 trouwde hij met Alberta Adriana Hack. Ze kregen twee dochters en een zoon. Het huwelijk hield echter niet lang stand. Deze werd ontbonden op 31 mei 1915. Echter 2 maanden later trouwde hij met Bernardina van Grunsven, Bij deze tweede vrouw kreeg hij nog 2 zoons. het gezin waarin Jan Hoving opgroeide, had eerbied voor het geloof en gezag,

Maar wie was eigenlijk Jan Hoving ?

In 1913 proclameerde hij in eem vlugschrift "De dood aan den godsdienst". Dit veroorzaakte enige opschudding, omdat tot nu toe alleen de kerk bestreden werd en niet het geloof.
Jan Hoving kreeg van theoloog A.H. de Hartog, de beschuldiging aan zijn broek, dat het uitbreken van de oorlog door "de Vrijdenkers" als een gericht gods was opgeroepen. Jan Hoving organiseerde hierop verweervergaderingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Van hem komt ook de kernachtige uitspraak: "Het centrale religieuse vooroordeel bestaat in het geloof, n.l. dat er slechts een waar religieus geloof kan zijn".

Wist u, dat Jan Hoving de eerste Nederlander was die veroordeeld is vanwege het beledigen van een bevriend staatshoofd.
Hoving had het "geluk" dat hij in 1939 is overleden, zodat hij niet, zoals elf miljoen andere "Untermenschen", door datzelfde bevriende staatshoofd en diens trouwe trawanten "ausradiert" kon worden.
Jan Hoving werd in 1938 veroordeeld, als eerste Nederlander voor smalende Godslastering

Godslastering

20 mei 1938


In 1935 protesteerde Hoving al tegen de Jodenvervolging.

Jodenvervolging

8 oktober 1935

Tussen 1920 en 1939 is Jan Hoving het gezicht van de vrijdenkersbeweging in Nederland. Het positief atheisme, de weerstand tegen maatschappelijk onrecht, een vrijere seksualitiet en de bestrijding van kerk, nationaal socialisme en militarisme behoren tot zijn voornaamste aandachtspunten. En hoewel humanist en oprichter van het Humanistisch Verbond ... Jaap van Praag hem een bekrompen mannetje noemde, blijft zijn zoektocht naar een  inspirerend atheisme ook nu nog relevant.
De VRO (Vrijdenkers Radio Omroep) maakte vanaf haar eerste radio-uitzending in september 1929 jarenlang gebruik van Hovings sprekerstalent om het nazisme en antisemitisme aan de kaak te stellen.
De Haagse Post prees de VRO en Hoving in 1936 als degene "....die zich het eerst tegen de rassenhaat keerde, toen alle grote omroepverenigingen verstek lieten gaan". Knokploegen van de NSB verstoorden bijeenkomsten van de Dageraad en deze pro-nazi partij ijverde voor een verbod van de VRO en uiteindelijk wist de NSB, samen met de Roomsch-Katholieke Staatspartij, de christelijke (ARP) minister De Wilde zover te krijgen de VRO op 30 december 1936 te verbieden wegens "belediging van een bevriend staatshoofd", waarmee de Duitse dictator Adolf Hitler werd bedoeld.
Hoving overleed in mei 1939 op 61-jarige leeftijd in Haarlemmermeer.
================


 HYPATHIA

Hypathia was een briljante wiskundige, een welbespraakte neoplatonist. Een vrouw die bekend stond om haar schoonheid - en werd in 415 na Chr. op brute wijze vermoord door een menigte christenen in Alexandrie. Sindsdien is ze een legende. Historici en dichters, Victoriaanse romanschrijvers en hedendaagse feministen hebben Hypatia gezien als een symbool van het afnemen van de klassieke cultuur en het stoppen van  de vrijheid van onderzoek naar de opkomst van het fanatieke christendom of van de sexuele vrijheid. Het was De tijd van Alexandrie ten tijde van Hypatia, met zijn grote bibliotheek, Museum, Heidense Cultus en het pontificaat van St. Cyrillus, bloeiende Joodse gemeenschap en de levendige Griekse cultuur en kringen van filosofen, wiskundige, astronomen en militante christenen. Op basis van de brieven van Hypathia's meest prominente leerling, Synesius van Cyrene, waarvan Maria Dzielska een meeslepend beeld heeft geschetst van de discipelen van de jonge filosoof en haar leer.  Ze verduidelijkt wat de moord ons vertelt over de spanningen van dit tumultueuze tijdperk.

astrolabium

Het model astrolabium die door Hypathia reeds werd gebouwd.


Hypathia

Een afbeelding van de moord op Hypathia te Alexandrie in 415.


+++++++++++++++++++++


  
De oude geheiligde geloofswetenschap van het heelal


In eerste instantie gold de astronomie als een nutteloze en doelloze bezigheid, want er zou toch immers een nieuwe Aarde en hemel komen ? Augustinus heeft ooit de opmerking gemaakt: "Wat interesseert het mij nu, of de hemel de Aarde als een kogel omsluit of er aan alle kanten overheen hangt ?".
De kerkvaders verschilden overigens van mening over de vorm en de materie van heelal. Velen dachten ooit, dat de sterren, de woonplaats was van de engelen en door hen werden de sterren en hemellichamen dan ook in beweging gezet.
De Gnostici hielden de verschijnselen meer als aankondiging van bepaalde gebeurtenissen.
Lange tijd was het firmamant massief van vorm die over de Aarde was gespannen en de hemellichamen hingen hier dan aan.
Philastrius vond het, als je iets anders geloofde dan dat God de sterren 's avonds uit zijn schatkamer haalde om ze te gaan ophangen aan het firmamant, een ketterse gedachte. Elk ander idee was dan een "veraad aan het Katholieke Geloof ".
Door Cosmos was deze gedachte na de 6e Eeuw zelfs een vastgestelde heilige theorie !.
Deze gedachten werden allemaal heel serieus genomen. Zie o.a. de geschriften van Isidoor van Sevilla. Deze verklaarde zelfs, dat door de "Zondeval", als straf de Zon en Maan een mindere lichtkracht hebben gekregen.
Het geloofswetenschappelijk denken over het model van het heelal ging ondanks het bekrompen denken van de autoriteiten toch gewoon door. Als belangrijk hoofdonderwerp was de Geocentriche leer, de leer, dat de Aarde het middelpunt ia, waar omheen de Zon en de planeten hun rondjes maken. Deze leer kreeg veel aanzien, nadat Ptolomeus zijn theorie hiervan had ontwikkeld en door de Christelijke kerk volkomen in haar dogmatiek werd opgenomen plus aanvaard en in overeenstemming werd verklaard met de letter en geest van de Bijbel.
Er waren drie grote personen die  werkten aan de bouw van deze theorie. De eerste was een tamelijk onbekende, die de schrijver was van de verhandelingen, die op naam stonden van Dionysius Ariopagus. Het zou het werk geweest zijn van Paulus (Athene). In de 9e eeuw was de kennis van de Geocentrische leer in het Westen redelijk verbreid. De atronomische voorstellingen werd verder ontwikkeld en ingedeeld plus genoemd naar Bijbelse aanduidingen. De tweede van de drie grote theologen was Peter Lombard, professor aan de universiteit van Parijs. Deze publiceerde in de 12e eeuw zijn "Sentencen" en dit bleef tot aan het eind van de Middeleeuwen het algemeen handboek van de theologie. Hij verkondigde de volgende wijsheid: "Precies zoals de mens om Gods wil geschapen is, (om Hem te dienen), zo is het heelal voor de mens geschapen, om hen te dienen. Om deze reden is de de mens in het middelpunt van het heelal geplaatst, om Hem te dienen en zij gediend kunnen worden". De derde grote theoloog was de heiligverklaarde Thomas van Aquino. Hij publiceerde in de 13e eeuw zijn "Summa Theologica". Daarin ontwikkelde hij de heilige theorie van het gehele heelal. Met grote kracht en klaarheid bracht hij alles in verband met de mens en God. Zo werd het grote heelal door deze drie wijze mannen geheel in kaart gebracht. De Aarde is niet meer een schijf met daarboven een opgehangen Zon, Maan en sterren. De Aarde was een kogel geworden, minden in het grote heelal. Doorzichtige schijven omringden haar, die door engelen werden bewogen. Schijven die nu een of meer hemellichamen dragen. De dichtsbijzijnde draagt nu de Maan, vervolgens Mercurius en Venus , dan komt de Zon en dan de volgende drie Mars, Jupiter en Saturnus en de achtste schijf de staartsterren. De negende engel was de "primum mobile" en daarom heen omsloot de 10e hemel, het "Empirium". Hier mocht niemand in doordringen, want dat was de ruimte van de drie eenige God op zijn troon. Op deze wijze werd de oude Heidensche leer van de schijven tot een christelijk geloof gemaakt. Merk op, dat het getal drie, hetzelfde getal die we ook in Egypte en Indie tegenkomen en door de Egyptenaar Athanasius in het christelijk denken is gebracht.
Onder Aarde bevindt zich dan de hel. Zelfs bliksen, storm en hagel kreeg nu een verklaring, het zijn de afgevallen engelen, die op strooptocht zijn door de atmosfeer en de mensen in toom moesten houden en hun verdiende straf te geven. Het ganze systeem werd met bijbelteksten en door theologische bewijsvoering doorspekt. Het werd als volmaakt geproclameerd en dit nu te weerspreken gold als godslastering. Honderden jaren stond dit model van Ptolomeus zo vast als een huis, tot in het midden van de 16e eeuw.

De Heliocentrische theorie
Doch in de 6e eeuw voor onze jaartelling, was er al de kiem gelegd voor een heel ander model van het heelal. Pythagoras en na hem Philolaos, namen toen al een model aan, waarbij de Aarde en de planeten zich te samen om een centraal vuur bewogen. Drie eeuwen later sprak Aristarchus de werkelijke situatie tamelijk nauwkeurig uit. Maar een aanklacht wegens godslastering deed deze visie weer voor zes honderd jaar in de ijskast belanden. In de 5e eeuw na het begin van de jaartelling kwam Martianus Capella weer met dit idee even op de proppen. Dan verdwijnt ze voor 1000 jaar onder de druk van de Roomse kerk weer uit het gezicht. Maar dan toch komt de waarheid opnieuw bovendrijven in de geschriften van kardinaal Nicolaa van Cusa. In die tijd werden de hemellichamen voortdurend waargenomen, de wis- en natuurkunde kregen meer aandacht. De theaorie dat de Zon in het middelpunt stond werd uiterst voorzichtig en behoedzaam voor het eerst vekondigt door een eenvoudig denkend geleerde (dat is iets wat eigenlijk al niet mocht) Kopernicus.

In de eerste ogenblikken bracht hij het meer als een wetenschappelijke curiositeit. Vijftig jaar eerder, bracht echter een leerling Widmanstadt, de theorie over aan paus Clemens VII doch deze besteedde er verder, om begrijpenlijke redenen, geen aandacht aan en zo verdween deze gedacht weer in de vergetelheid. Maar niet bij Kopernicus, deze bleef de theorie in het geniep verder ontwikkelen. Hij begreep dat hij voor deze bezigheid in  Rome niet veilig was en  vertrok daarom naar Frauenberg, gelegen in Oost-Pruisen. Maar ja,  het doen publiceren van zijn theorie was in feite  nog steeds gevaarlijk. Meer dan dertig jaar  bleef zijn  theorie  in het geniep verborgen. Toen zette hij zijn  grote werk , over de omloop van de hemellicamen op schrift en droeg dit epistel op aan de paus. Maar het te doen publiceren voor het grote publiek, was nog niet zo eenvoudig. Het doen drukken in Rome was niet verstandig, want daar zou de R.K. het direct in beslag nemen. Het laten drukken in Wittenberg leek hem ook niet logisch, want de Protestantse kerk was hem voor deze theorie ook vijandig gezind en daarom vertrouwde hij zijn tekst toe aan de uitgever Oslander te Neurenberg. Deze drukker was overigens niet moedig genoeg om het zonder een eigen voorwoord te doen uitgeven. Het werk van Kopernicus verscheen daarom met veel omhaal van woorden, kruipend en sluipend in de Christelijke wereld. Het eerste exemplaar kreeg Kopernicus op 24 mei 1553, op zijn sterfbed, in handen. De vijandige gelovigen waren in feite te laat om Kopernicus ervoor te kunnen straffen. Er ontstond nog een heel gedoe rond het graf van Kopernicus. Zo werd zijn beeld pas jaren later in de nabijheid van zijn grafsteen geplaatst. Onder dit beeld kwam een eenvoudig gebed: "Ik bid niet om de Martianus genade, die Paulus werd toegestaan, niet om die van Petrus; schenk mij de genade, die gij schacheraars aan het krijs schonkt." Pas dertig jaar later mocht een vriend een gedenksteen plaatsen over de grote ontdekking van Kopericus. Zeventig jaar lang, schonk de R.K. bewust geen aandacht aan deze nieuwe theorie. Een enkeling, zoals Caleagnini kreeg toestemming om deze nieuwe theorie te mogen onderwijzen. Natuurlijk was er wat gemor hier en daar, tot het jaar 1616.
In die tijd, toen het werk van Kopernicus wat meer bekendheid kreeg, leefde er in Europa een man, die in staat was geweest om de theorie van Kopernicus wat meer bekend te geven. Peter Apian, een bekende mathematicus en astronoom van zijn tijd. Hij was leraar van Keizer Karel V.
Zijn boek over geografie had hem wereldberoemd gemaakt en juist het boek over astronomie had hem in de adelstand verheven. Aan de streng kerkelijke universiteit van Ingolstadt was het zijn plicht om de "ongevaarlijke" wetenschap te doceren en alles volgens de Bijbel uit te leggen. Helaas liet hij hier de gelegenheid voorbijgaan om de Kopernicaanse theorie te bespreken. Helaas, hij hield zich stil en heel opmerkelijk, ondersteunde hij de aanvallen op de theorie van Kopernicus ook weer niet. Hij moet beter hebben geweten en zijn zwijgen viel natuurlijk ook op. Er was wel iemand anders die de leer van Kopernicus proclameerde en waarvan de eerste sterrenkijkers de waarheid van deze leer bewezen. Toen nam de Roomse curie het boek eens serieus ter hand. Men kwam tot de conclussie, dat de theorie van Ptolomeus weer stevig in het zadel gezet moest worden. Aan Galilei werd dan ook verboden om de Kopernicaanse theorie te doceren. Nog erger, alle boeken over deze theorie waarbij aan de Aarde een beweging werd toegeschreven, werden verboden. Zels voor het lezen van het boek van Kopernicus, betekende verdoeming en de kerkban. Maar niet alleen de R.K. bestreed deze leer, ook Luther , Calvijn en Melanchton stonden niet achter deze nieuwe leer. Zelfs tegen het einde van de 17e eeuw werden professoren gedwongen een eed af leggen, dat ze nimmer de Kopernicaanse theorie zouden doceren. Zelfs ook indien men de waarheid van deze theorie door de sterrenkijkers waarnam,  werd het de professoren verboden om de theorie van wat ze zagen, uit te leggen.  De universiteiten van Pisa, Innsbruck, Leuven, Douay en Salamanca ontvingen  hierover bijzondere bevelen.  Aan deze  universiteiten werden dus geen  goddeloze theorien  onderwezen. Het is zelfs zo, dat ondanks de feiten die de theorie van Kopernicus staafden, werd de wearheid het zorgvuldigst verduisterd aan de Lutherse Universiteit van Wittenberg. M.a.w. ee duidelijk bewijs, dat de tegenstand niet alleen van de zijde van de R.K. kwam. De astronomen Rheticus en Reinhold, waren door een gedegen studie overtuigd van de heliocentrische theorie, maar ze durfden het niet aan de studenten van deze universiteit te doceren. Rheticus vertelde het zelf in zijn "Narratio prima", maar daarna kwam hij er niet meer op terug. Hij kon er uiteindelijk niet mee leven en nam ontslag bij de universiteit. In 1554 stierf hij aan de pest. Ja het protestantisme in Duitsland maakte het nog bonter. Een zekere rector Henzel, schreef zelf een handboek met de titel▒ "Het hersteld bijbels systeem van de wereld". Hierin verklaarde hij dat de theorie van Kopernicus in strijd was met de Bijbel. Dr. Woodrow in Zuid-Carolina, prof. Wichel te Tenessee (Methodisten), prof. Toy in Kentucky (Baptisten) werden allemaal uit hun ambt ontslagen, omdat ze de moderne zienswijze van de heliocentrische leer doceerden en dat tijdens de laatste jaren van de 19e eeuw. Er was echter een persoon die de nieuwe theorie in de nabijheid van de paus durfde te uiten. Niet Galilei, maar de vrijdenker Giordano Bruno. Hij werd levend verbrand en zijn as werd in alle windstreken verstrooid. "Indien de theorie van Kopernicus waar is, dan moet Venus net zo als de Maan, kwartieren vertonen". "Gods goedheid zal eens hierop het antwoord geven". Maar het was de primitieve sterrenkijker van Galilei, die in 1611 het antwoord gaf. En toen begon de misdadige oorlog van het geloof tegen  Galilei. De R.K. zou toen de grootste historische fout gaan maken uit haar geschiedenis. Later hebben ze hiervan geleerd, door ook de evolutietheorie, met veel tegenzin, te aanvaarden. Doch de theorie van de Oerknal is voor de R.K. nog een brug te ver.

++++++++++++++++++++

Maria Magdalena (van prostitutie naar gevierd heilige).

Paus Franciscus heeft de naamdag van Maria Magdalena opgewaardeerd tot een officiele Katholieke feestdag. Best opvallend, want haar imago is lang omstreden geweest.
Maria Magdalena werd in het begin van het Christendom gezien als een van de belangrijkste volgelingen van Jezus.
- Volgens het evangelie was zij de enige die huilde om zijn dood en
- was zij bij zijn kruiziging en graflegging
- ook was zij de eerste die merkte dat Jezus niet meer in zijn graf lag.
Dit alles veranderde in de derde eeuw. Toen werd ze door de kerk afgeschilderd als prostituee en "boetvaardige zondares".

Waarom ?
- Daar zijn de meningen zeer over verdeeld. Het zou kunnen dat mannen in de kerk zo wilden voorkomen dat vrouwen kerkelijke ambten gingen bekleden.
- Of dat ze een mogelijk huwelijk met Jezus wilden verdoezelen ... zodat niemand als nazaat van Jezus aanspraak kon maken op de macht.

Die beschimpte reputatie veranderde pas in 1969 (Paus Paulus VI) Toen de kerk haar weer erkende als trouwe volgeling van Jezus

Onderzoek op een onlangs ontdekte archeologische vindplaats in Magdala in Jeruzalem suggereert dat Maria Magdalena mogelijk deel uitmaakte van een bediening die Jezus Christus volgde en mogelijk een rijke weduwe was, geen prostituee, wiens geld een synagoge of gebedshuis voor gelovigen financierde.

Geleerden zeiden dat in de eerste eeuw mensen werden vernoemd  naar hun geboorteplaats, vandaar dat Maria Magdalena uit Magdala zou kunnen komen. In de evangeliŰn noemde Luke haar als een van de eerste vrouwen die met eigen middelen voor Jezus zorgden, dus de mogelijkheid dat ze rijk was.

Rapporten onthulden ook dat er in de Bijbel nooit melding werd gemaakt  van Maria Magdalena als een zondaar of prostituee. Het evangelie van Lukas schreef echter over het uitwerpen van zeven demonen uit haar lichaam ( Lucas 8:2 ), wat toen werd ge´nterpreteerd als een zonde met betrekking tot seks .

Paus Gregorius I de Grote verklaarde Maria Magdalena in 591 tot prostituee en het verhaal werd voortgezet naarmate de Bijbel toegankelijker werd. Sommige geleerden waren echter van mening dat mensen de identiteit van Maria Magdalena ook door veel vrouwen zouden hebben verward, zoals Maria van BethaniŰ, de zus van Lazarus en Martha. Net als Maria Magdalena veegde ook Maria van BethaniŰ de voeten van Jezus Christus af met geparfumeerde olie en haar haar.

In 1969 verwijderde het Vaticaan stilletjes  het label van Maria Magdalena als prostituee. In 2017 riep Paus Franciscus  Maria Magdalena uit tot "Apostel van de nieuwe en grootste hoop". Een jaar daarvoor ondertekende de paus een decreet dat de feestdag van Maria Magdalena op 22 juli markeerde, samen met de andere apostelen.

Nu heeft dus Paus Franciscus een officiele feestdag aan haar opgedragen. De kerk verklaart zelf, dat de promotie "binnen de huidige kerkelijke context past" en dat deze uitnodigt tot "dieper reflecteren over de waardigheid van de vrouw".
Maar wat deze upgrade betekent voor vrouwen met kerkelijke ambities moeten we afwachten. Sommige theologen denken dat deze beslissing de deur kan openen naar een eerste vrouwelijke priester. Anderen denken dat de kerk hier nog niet klaar voor is.
      
+++++++++++++++++++++


(Mijn)     Kerkgang        
 
Zodra ik zeker weet, dat ik alleen ben
stap ik hier binnen, trek de deur achter me dicht.
Alweer zo’n kerk met rijen banken, oude steen,
overal boekjes; bloemen, afgeknipt
voor zondag, nu verkleurd; glimmende dingen,
daar, waar het heilige gebeurt; een orgeltje;
een oude stilte, vol tastbare spanning
die, God weet al hoe lang, hier hangt. Ik heb geen hoed
maar haal beleefd de fietsklem van mijn broek
 
en loop naar voren, strijk over het doopvont.
Het dak ziet er, van onderaf gezien, goed uit.
Gerestaureerd? Geverfd? Ik weet het niet, hoe het komt.
Ik ga de preekstoel op. Ik declameer
een paar loodzware verzen, en besluit
met "tot zover". Ik klink toch harder dan ik dacht.
De echo doet me na, en ik loop naar de uitgang,
teken het boek, doneer een klein bedrag,
ik weet niet goed meer waar ik hier voor kwam
 
en toch kwam ik hier weer. Zoals in feite vaak
en altijd weer zonder idee, uiteindelijk,
niet wetend waar te kijken, met de vraag,
als kerken ooit volledig uit de tijd zijn,
wat wij met die gebouwen doen, houden we dan
sommige kathedralen open voor publiek,
met al dat heiligs mooi tentoongesteld,
en sloopt de regen en het vee de andere –
wil niemand dan nog op die onheil plaatsen komen?
 
Of komen in de nacht dan vreemde vrouwen
hun kinderen een steen aan laten raken
om zo van kanker te genezen; zouden ze
een dode rond zien lopen, ’s avonds laat?
Iets van de kracht zal wel blijven bestaan
in spelletjes en schijnbaar onlogische namen;
maar bijgeloof, net als geloof, dat blijft niet duren,
wat blijft, als ook het ongeloof voorbijgegaan is?
Gras, onkruid op de tegels, een paar muurtjes, lucht
 
en elke week iets minder van de vorm,
een minder duidelijke functie. Wie,
vraag ik me af, is dan de laatste die hier komt,
voor wat dit was. Iemand, misschien, die
wat op het hout klopt, weet dat dit "het koor" heet?
Een zuiplap, zoekend naar antiek,
een kerstliefhebber, die nog hoopt
op het geluid van orgels en de lucht van wierook?
Of iemand namens mij, meer zoals ik,
 
die hier verveeld en ondeskundig komt, maar weet
wat het gehalte geest is op dit kruispunt, deze grond,
die hier, gemengd met stadsstof, zuinig is geweest,
die heeft bewaard wat nu alleen nog voorkomt
in afscheid, trouwerijen en geboortes,
in dood en denken aan de dood – omdat daarvoor
dit ding gebouwd is? Ik heb geen idee
wat deze opgetuigde klamme huls nog waard is,
ik sta hier graag in stilte, en alleen.
 
Een serieus gebouw op serieuze grond,
hier hangt de lucht van al onze obsessies
die hier, als noodlot aangekleed, tot rust komen.
En dat is dan toch iets dat niet verdwijnt,
want steeds is er weer iemand die zichzelf verrast
met de behoefte voortaan serieus te zijn,
zijn aandacht zal op deze grond worden gericht:
hij hoorde, dat dit goede grond voor wijsheid was,
alleen al door de vele doden die hier liggen.
 
Philip Larkin    "Church Going"
  (vertaling: Menno van der Beek)


De Zondvloed en Leonardo da Vinci (1452 - 1519)

Bijna iedereen kent Leonardo da Vinci, maar dat hij zich ooit heeft beziggehouden met fossielen is lang niet bij iedereen bekend. Misschien komt dit wel, doordat hij rond 1481 zijn mening over fossielen opschreef in geheim schrift (spiegel schrift). Hij had er geen zin in, om veroordeeld te worden voor ketterij. Da Vinci begreep, dat de fossiele schelpen die hij in de Apennijnen vond (ten noorden van Milaan) overblijfselen waren van leven uit vroeger tijden en niet door de Zondvloed maar door een vroegere zee waren achtergelaten. Bijna iedereen uit die tijd geloofden dat ze hoog op de bergen zijn afgezet tijdens de grote overstroming en anders zouden ze in de rotsen zijn gegroeid. Leonardo stelde toen terecht de vraag, waarom vind ik ze dan niet in hoog gelegen meren, die gevuld werden door de Zondvloed. Ze zouden dan bovendien allemaal in dezelfde kleilaag hebben moeten liggen, maar hij vond ze minimaal in 2 of meerdere steenlagen. En hoe moeten ze dan aan voedsel zijn gekomen om daar in die rotsen te kunnen groeien, de schelpen kunnen zich daar toch niet bewegen. Bovendien zouden ze door de regen naar beneden moeten zijn gespoeld, water stroomt toch niet omhoog. Hij vond het onmogelijk, dat door de Zondvloed, de schelpen 500 km. landinwaarts zouden zijn gespoeld, of dat ze 500 km. zouden hebben gekropen in 40 dagen. En daardoor moesten de bergen wel zijn gerezen, waar eens een zee was geweest.

Mensen uit zijn omgeving wisten van zijn geinteresseerdheid in deze fossielen (Cenozoic - weekdieren). Ze brachten hem dan ook schelpen en koralen die ze in de bergen hadden gevonden, hopende op een mooie beloning.


Leonardo da Vinci begreep het principe dat rotsen kunnen zijn gevormd door afzetting van sedimenten. Hij schreef .... "De gelaagde stenen van de bergen zijn allemaal kleilagen, die boven elkaar zijn afgezet, door verschillende overstromingen van de
zeeŰn . Daarbij zijn de onderste lagen de oudste". Hij omschreef het heel tactisch als "De oerschepping uit steen".
De schelpen in Lombardije liggen op 4 verschillende niveaus en dus gemaakt op verschillende tijdstippen.

Driehonderd jaar later werd deze theorie pas herontdekt, daar in de Middeleeuwen deze kennis hevig verstarde door de gezagvresende Europese wetenschappers ! Zo geloofden zij tot in de helft van de achttiende eeuw, dat de figuurstenen grillen waren van de natuur, of anders gezegd, stenen modellen van de levende schepping ! En anders zijn ze er gekomen door de kruisvaders.

Heeft God ook de dinosauriŰrs geschapen

Denk bijvoorbeeld alleen al aan de vele soorten dinosauriŰrs: ooit waren zij de alleen heersers op onze Aarde, vogels zoals wij die nu kennen bestonden er toen nog niet, evenzo waren er geen zoogdieren en daarbij zat Europa vast aan Noord Amerika en dreef India midden in de oceaan. Het zou voor de creationisten een geweldige opsteker zijn en een schok voor de evolutietheorie, indien er in 500 miljoen oud gesteente een schedel zou worden gevonden die na diepgaand onderzoek aan een zoogdier zou blijken te hebben toebehoord. Maar al te graag willen de creationisten de boel vervalsen om op vindplaatsen van dinosaurussen menselijke voetafdrukken te creŰren om daarmee gelovige toeristen te foppen.

Overigens in een creationistisch museum in Amerika wordt nu gesteld dat de dinosauriŰrs samen leefden met Adam en Eva in het paradijs.
Overigens, konden Adam en Eva lezen en schrijven en welke taal spraken zij. Waarom is deze ene taal zo verbasterd in vele andere talen en wanneer ontstond na Adam en Eva de Neger, de Mongool, de Indiaan of de Aboriginal ?


DE SCHEPPER en het HEELAL

Stel dat de Schepper ooit de natuurwetten heeft uitgevaardigd, dan kunnen we, wat we nu weten, vaststellen dat hij vervolgens het heelal aan zijn lot heeft overgelaten en het zonder verder in het proces in te grijpen, het verder volgens die wetten heeft laten ontwikkelen. Hoe hij de oorspronkelijke beginwaarden voor het heelal heeft gekozen en welke begrenzende voorwaarden er aan het begin der tijden bestonden is daarbij totaal onduidelijk, maar "Hij zag dat het goed was". Maar we kunnen dan ook vaststellen, dat "de begrenzende voorwaarde van het heelal is dat het grenzeloos is !" Het heelal staat dus geheel en al op zichzelf, zonder enigerlei invloed van buitenaf. Het zou in dat geval niet geschapen zijn en evenmin worden vernietigd. Het zou slechts ZIJN. Zolang we geloofden dat het heelal een begin had, leek de rol van een schepper duidelijk. Maar als het heelal werkelijk volledig op zichzelf staat zonder enige begrenzing of rand, zonder begin of eind, is de kestie niet meer zo duidelijk want wat zou dan de rol van een schepper zijn


De opmerking dat God er wel altijd is geweest, voorkom je natuurlijke moeilijke vragen over waar God dan vandaan komt. Doch dan kun je je weer de vraag stellen, wat deed God dan al die tijd, voordat hij de aarde schiep? Het gekke is nu, dat de schepper wel altijd mag hebben bestaan en dat hij bovendien zelfs heel erg knap moet zijn. 

De Australische landslak 

Creationisten verdedigen net iets te veel grappige nonsens om ernstig genomen te worden. Een letterlijke interpretatie van Bijbelse verhalen — voor creationisten de historische waarheid — leidt echter tot hilarische taferelen als men zich dat goed probeert voor te stellen. Neem de legende van de Ark van Noach. Volgens sommige creationisten bracht deze Ark dertigduizend diersoorten in veiligheid. Twee exemplaren van elke diersoort zouden er zijn ondergebracht op een oppervlakte van ongeveer 135 x 22,5 x 13,5 meter: twee olifanten, twee muggen, twee leeuwen, twee vlooien, twee varkens, twee konijnen, en ga zo maar door. Die moeten allemaal van water en voedsel voorzien worden om massale sterfte te voorkomen. Al die dieren moeten na een tijdje ook hun smerige dada kwijt, wat in het geval van de olifant niet niks is. Nog meer problemen stellen zich voor de zoetwatervissen. Hoe konden die de zondvloed overleven, en waar zijn die ondergebracht? Maar stel u de Australische landslak voor. Die zou dus helemaal van AustraliŰ naar Turkije moeten kruipen om tot bij de Ark te geraken en moet daarvoor de Indische oceaan oversteken (aangenomen dat een landslak kan zwemmen). Hij doet daar maar liefst twintigduizend jaar over, terwijl hij daarvoor van de creationisten maximum tienduizend jaar de tijd krijgt. De sukkel dreigt bovendien op te lossen in het zoute water.
Eenmaal op de Maladiven aangekomen, is hij nog maar halfweg en moet hij nog eens tienduizend jaar kruipen om tot bij de Ark te geraken. Zouden we de dierenbescherming niet even bellen?
U zult schrander opmerken dat er vast meerdere routes zijn om tot bij de Ark te geraken. Jazeker, maar het is wel een lastige: het Himalaya-gebergte.
Nog een ander probleem stelt zich. Van deze duizenden diersoorten bij de schepping zijn er tegenwoordig al miljoenen diersoorten op deze aardbol. Waar komen die plots vandaan, lang na de zogenaamde schepping? Zouden ze misschien geŰvolueerd zijn?


Vragen, vragen, vragen.

- Hadden Adam en Eva een navel ? Zij zijn immers niet geboren uit een vrouw ! Hoe zagen hun chromosomen eruit ?

- Hadden de bomen in het Paradijs ook jaarringen ?

- Hoe zijn de vruchten aan de bomen kunnen groeien, of waren er nog geen vruchten, maar een bloesem ?

- De vlakken op de schilden van schildpadden, geven de ouderdom van het schildpad aan. Welke leeftijd kregen de schildpadden mee tijdens de schepping ?

- Hoe konden we de sterren zien, terwijl het licht er duizenden lichtjaren over moest doen om ons op Aarde te kunnen bereiken.

- Kan een engel op 2 plaatsen tegelijk zijn ?

- De fossielen heeft God gelijk al bij de schepping in de grond gestopt ?!?

- Staat God aan de kant van de prooi, of aan de kant van het roofdier ?

- Waren er zeemeerminnen in de ark van Noach ?

- Spuwden de vulkanen gelijk al lava en daarmee het kwaad op Aarde reeds ge´ntroduceerd ?

- Waren er tijdens de schepping ook al gletsjers ?

- Had een volkomen almachtige God van tijgers/leeuwen geen vegetariŰrs kunnen maken ? (Paul Cliteur VK 28-08-2013).

- Ook zo iets, een voetballer bidt vlak voor het nemen van een penalty tot God, om hem een gunst te doen.
   Dit is toch gek, want dit zou
betekenen, dat God de tegenpartij moet benadelen … ?

- We bestaan voor een groot gedeelte uit vrij goedkope materie. Koolstof, water, een beetje ijzer en wat stikstof. Geen edelmetalen. Maar
   bovendien bestaan alle levende wezens uit ditzelfde goedkope spul
. Waarom heeft God voor ons niet wat duurder materiaal gekozen ?


Waarom zie je in de moskeeŰn mooie symmetrische afbeeldingen/tekeningen
en geen afbeeldingen van Mozes e.d. ?

God is de enige die mensen kan scheppen. Mensen moeten dat niet gaan proberen na te bootsen. In tegenstellingen tot de beelden in de R.K. Kerken.
Het Christendom en de islam zijn allebei logocentrisch. Ze zijn gericht op het Woord. In de christelijke traditie werd het Woord volgens het evangelie van Johannes vlees. Daarom kon het Woord in een menselijke vorm worden afgebeeld.
Bij de islam gebeurde dit niet.
Maar in de '
Hagia Sophia' (Istanbul) , staan de afbeeldingen naast elkaar !!
Wat gebeurde er in 1453 met Hagia Sophia ? Het gebouw werd in 1453 een moskee (Ayasofia). Voor 1453 was het de grootste kathedraal ter wereld.
na de verovering van Constantinopel door de Ottomanen. Het bleef een Islamitisch gebedshuis tot het begin van de 20e eeiw.
In 1934 werd Hagia Sophia door de Turkse regering geseculariseerd en in een museum veranderd. In 2020 werd het echter weer een moskee.

========================
Dit is een lijst van prominente athe
´sten, in alphabetische volgorde, die een belangrijke bijdrage lever(d)en aan het atheisme, voor wie het atheisme een belangrijke rol speelde/speelt in zijn leven of werk of die op een bijzondere wijze met het atheisme omgingen of omgaan.


Abdel Al-Ma'arri (973-1057)
, een Syrische dichter, schrijver en filosoof. Bekend om zijn gedichten waarin hij het bestaan van God ontkende, wat een zeldzame opvatting was in de Arabische wereld.

Thomas Aikenhead (1678-1697), een Schotse student, die na grondige bestudering van de Bijbel (!) voor zichzelf tot de conclussie kwam, dat het een "Rhapsody of 'ill contrived nonsense" was en dat ook zei. Na een schijnproces werd hij voor deze uitspraak opgehangen ! Hij werd op 8 januari 1697 ter dood gebracht en was de laatste persoon in Groot-Brittannie die voor godslastering werd verhangen.


Francois Jean Dominique Arago (1786-1853), een Frans natuurkundige, wiskundige, politicus en sterrenkundige, trad op zijn 23e toe tot de Academie Francaise. Vocht op zijn 62e op de barricaden tijdens de revolutie van 1848. In zijn gepubliceerde correspondentie met Alexander van Humboldt valt hij de religie vaak vel aan.

Aristippos van Cyrene (435-356 v. Chr.). Hij was een leerling van Socrates en de grondlegger van de Cyreense School uit de Griekse filosofie. Aristippos onderwees dat er geen kennis achter de menselijke ervaring mogelijk was. Hij zou daarom tegenwoordig als agnost aangeduid worden.

Svante August Arrhenius (1859-1927). Hij was een beroemd Zweeds scheikundige en Nobelprijswinnaar. Hij had openlijk contact met Ernst Haeckel en zijn Monistische (athe
´stische) Vereniging Manuel Azafia (1880-1940), Spaans eerste minister en later president tijdens de burgeroorlog. Onder hem werden de antikerkelijke wetten door de cortes aangenomen.

Michail Bakoenin (1814-1876), politiek hervormer. Beroemd anarchist afkomstig uit een Russische adelijke familie, Filosofisch geschoold. Hij werkte zijn atheisme en materialisme uit in zijn belangrijkste werk "GOD en de STAAT".

Francois Jean Lefebvre de La Barre (1747-1766) Een vrijdenker. Werd o.a. beschuldigd niet te willen buigen voor een religieuze processie terwijl hij een "Goddeloos" lied zong en van het bezit van boeken tegen de godsdienst waaronder de Dictionnaire Philosophique van Voltaire.
Op verzoek van de Katholieke Kerk, werd hij op negentienjarige leeftijd op 1 juli na een schijnproces gemarteld, onthoofd en daarna verbrand. Op 1 juli 1907 werd in Abbeville een monument voor zijn nagedachtenis opgericht. Er waren toen 25.000 mensen bij de onthulling. 1 juli is sindsdien een (niet overal officieel erkende) "Dag van het Athe
´sme".
Elk jaar wordt dan de La Barre Demonstration gehouden waarop vrijdenkers, vrienden van de openbare school en allen die tegen de vertsreneling van kerk en staat zijn, bijeen komen.

Charles Pierre Baudelaire (1821-1867) was een belangrijke Franse dichter. Afkomstig uit een katholieke aristocratische familie. Hij werd atheist en revolutionair en vocht mee op de barricaden van de revolutie van 1848. Een van zijn bekendste werken was "Fleure du Mal" ('Bloemen van het kwaad') een bundel van 151 gedichten van grote schoonheid en zo'n vrijheid dat hij er gerechtelijk voor werd vervolgd.

Ferdinand August Bebel (1840-1913). Een Duits socialistische leider een 1 van de oprichters van de Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Zoals alle socialistische leiders uit die tijd was hij atheist, een levenshouding die hij vrijuit in zijn werk voor vrouwen en over de christenheid uitdroeg.

Floris van den Berg (1973) is een Nederlandse filosoof en schrijver, promoot
athe´stme door middel van boeken, reclameteksten en mediaoptredens. Schreef onder meer "Hoe komen we van de religie af" ? (2009) en "Filosofie voor een betere wereld" (2009).

Hector Berlioz (1803-1869) Was een belangrijke Franse componist. Hoewel hij door de katholieke kerk "geclaimd" werd als katholiek was Berlioz, getuige vele van zijn brieven, atheist. Nog in een brief, geschreven kort voor zijn overlijden, schreef hij: "ik geloof niets".

Sarah Bernhardt (1845-1923). Een Franse actrice. Er is het volgende verhaal over haar: Gounod vroeg haar in haar studio of zij ooit bad. "Nooit, ik ben atheist" was haar antwoord. Tot haar afschuw knielde Gounod en bad voor haar. Pierre Eugene.

Marcellim Berthelot (1827-1907). Grondlegger van de organische chemie. Schreef diverse boeken over
athe´stme en stuurde een brief ter voorlezing naar het "Internationale Vrijdenkers Congres" van 1904 in Rome dat hij zelf ook bijwoonde. In de brief stelde hij de giftige dampen van het bijgeloof aan de kaak en kondigde de komst van een "tijdperk van de Rede" aan.

Jean Joseph Charles Louis Blanc (1811-1882). Hij was een beroemd Franse arbeidersleider en een utopisch politicus. Hij nam deel aan de revolutie van 1848 en de Comunne van Parijs (1871). In 1848 zat hij in de voorlopige regering. Zijn
athe´stme komt regelmatig in zijn boeken ter sprake.

Hafid Bouazza (1970-2021) Een Nederlandse schrijver van Marokkaanse afkomst. Ging op 7 jarige leeftijd naar Nederland. "Het valt mij op, dat Marokkaanse vrouwen die in Nederland in de politiek zitten, het nooit over de positie van Marokkaanse vrouwen hebben". De bruiden worden altijd uit Marokko gehaald. "De Islam is zo tolerant. Ja...ja. maar je mag er geen kritiek op hebben". "Ik ben brandstof voor de hel". De Islam kent geen inwijdingsritueel. "Er bestaat niet zoiets als een officiele toetreding tot de Islam". "Als je vader moslim is, dan ben jij ook moslim en dat feit wordt je vanaf je geboorte ingeprent". "Noem me 1 ding waarvan je kunt zeggen, dit aspect van de moslimtraditie is werkelijk een verrijking van de Nederlandse cultuur".

Charles Bradlaugh (1833-1891). Een Engels politicus. Bradlaugh gaf in heel Engeland veel lezingen over het
athe´stme. Hij werd 1880 als eerste athe´st in het Britse palement gekozen maar kon de eed niet afleggen, daar deze een verwijzing bevat naar God. Werd o.a. door de politie uit het parlement verwijderd en beboet wegens illegaal stemmen, totdat hij zes jaar later uiteindelijk toch zitting kon nemen.

Luis Bufiuel (1900-1983). Spaans-Mexicaans filmregisseur. Bufiuel viel regelmatig georganiseerde religie aan in zijn films. De uitspraak Godzijdank ben ik een athe
´st ! is van Bufiuel afkomstig.

Luigi Cascioli (1934-2010). Een militante atheistische Italiaanse schrijver. Nadat hij in zijn jeugd het seminairie had bezocht, verliet hij de religie. Hij was een autodidactische geleerde van de geschiedenis van het christendom. Auteur van het in eigen beheer uitgegeven boek: "La favoia di Cristo". ("The Taie of Christ"). Klaagde de Katholieke Kerk aan wegens "misbruik van populaire goedgelovigheid van de mensen". Jezus was een christelijke kunstgreep die door de eeuwen heen is gebaseerd op de figuur van "Johannes van Gamaia".

Anton Constandse (1890-1985). Nederlands journalist, publicist, radiocommentator, anarchist en vrijdenker. Keerde zich in woord en geschrift tegen de religie (met name het christendom) en nam het op voor het athe
´sme.

Hans Crombag (1935) Nederlands emiritus hoogleraar rechtspsychologie. "God bestaat omdat anderen zeggen dat Hij bestaat. Maar hoe de anderen dat zo zeker kunnen weten, daar wordt nooit naar geinformeerd. Die anderen "weten" het gewoon". "Ik sla jou de hersens in omdat jouw religie me niet bevalt, m.a.w. religie is brandstof voor agreeiviteit". Hij is anti-godsdienstig. En dat komt omdat hij vindt dat de praktijken van zowel het christendom, het katholicisme, het jodendom als de islam, negatief moeten worden gewaardeerd. "Deze instituties zijn namelijk onvermijdelijk intolerant, die intolerantie zit als het ware in religie ingebakken". "Het is zo'n mode om over zingeving te praten en over dat er toch iets moet zijn. Hoezo moet er iets zijn. Daar zijn toch helemaal geen aanwijzingen voor ?"

Andries van Dantzig (1930-2005). Een Nederlandse psychiater, schreef onder meer "Is alles geoorloofd als God niet bestaat ?" Over geestelijke gezondheidszorg en maatschappij (1995).

Richard Dawkins (1941). Brits zooloog, bioloog, bedenker van het concept van de "egoistische" genen; uitgesproken
athe´st en promotor van wetenschap, auteur van "God als misvatting" (The God Delusion) en oprichter van de Richard Dawkins Foundation for Reason and Science.

Def P. (1969). Nederlandse rapper en frontman van de Osdorp Posse. In zijn teksten levert hij geregeld kritiek op de religie.

Daniel Dennett (1942). Amerikaans filosoof en schrijver, schreef Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, een uiteenzetting waarom religie weinig tot geen feitelijke argumenten in eigen voordeel heeft.

Denis Diderot (1719-1783), Frans filosoof, samensteller van de Encyclopedie, heeft gevangen gezeten wegens zijn ontkenning van het bestaan van God.

Jo van Dooyenburghe (1952), Vlaams columnist, maatschappijcriticus en vrijdenker. Schreef een aantal artikelen over zin en onzin van religie.

Ludwig Feuerbach (1804-1872). Was een Duits filosoof die streed tegen elke gedachte van transcendentie. Hij had veel invloed op het denken van Karl Marx.

Thomas Garrido Canabal (1892-1943). Mexicaans revolutionair. Had een boerderij waarop hij dieren God, Maria, Jezus en Paus noemde en noemde zijn kinderen Lucifer en Lenin.

Sam Harris (1967). Amerikaans schrijver, filosoof en regligiecriticus. Hij schreef onder meer "Van God Los" (2004) en Brief aan een christelijke natie (2006).

Maarten 't Hart (1944). Nederlands schrijver en bioloog, verzet tegen het geloof waarin hij werd opgevoed; schreef tientallen kritische en vermakelijke bijbeloverdenkingen, die gebundeld zijn in "De bril van God" en "Wie God verlaat heeft niets te vrezen".

Pieter Harting (1812-1885). Nederlands  arts, bioloog, stratigraaf en hydroloog; groot voorstander van crematie, bestrijder van spiritisme, alcoholisme, groot popularisator van wetenschappelijke kennis. Een van de vurigste verdedigers van Darwins ideeen in Nederland.

Jaap van Heerden (1940). Nederlands wetenschapsfilosoof. In 2005 trad hij op in het RVU TV-programma "God bestaat niet". "Wees blij dat er geen heilige grond bestaat. Zie alleen al het Midden-Oosten: keer op keer gaat daar de vlam in de pan, vanwege het idee dat men op heilige grond leeft en dat de ander die heeft ontheiligd. Het is om moedeloos van te worden." In de bijbel heeft hij het over de joden als het uitverkoren volk, terwijl hij zich in de koran antisemitisch uitlaat". Ongelovigen zijn veel toleranter dan gelovigen, dit komt omdat ongelovigen het gelijk aan hun kant hebben. Je voelt je wat zekerder.

Claude Adrien Helvetius (1715-1771). Franse filosoof en encyclopedist, die samen met zijn vrouw een salon voor Verlichtingsdenkers onderhield en het sterk atheistische en antikerkelijke werk "De l'Esprit" (1758) schreef, dat in het openbaar verbrand werd na felle protesten van kerk en staat.

Klaas Hendrikse (1947). Een Nederlandse dominee. Gelooft naar eigen zeggen in "Een God die niet bestaat". Auteur van "Geloven in een God die niet bestaat".  Manifest van een atheistische dominee (2007) en "God bestaat niet en Jezus is zijn zoon" (2011).

Ayaan Hirsi Ali (1969). Somailsch-Nederlands activiste en politica. Prominent critica van de Islam. Schreef onder andere "Mijn Vrijheid" (2006)

Christopher Hitchens (1949-2011). Brits-Amerikaanse journalist, schrijver en literatuurcriticus. Schreef onder meer
 "God is Not Great" (God is niet groot).

Jan Hoving (1877-1939) Hij ontwikkelde zich op latere leeftijd tot atheist en proclameerde begin 1913 in een vlugschrift "de dood van de godsdienst", dat in "De Vrije Gedachte" een polemiek opriep. Als vrijdenker had men ieders persoonlijk standpunt te eerbiedigen, maar het was de kerk die moest worden bestreden. Op een congres van "De Dageraad" in 1919 bepleitte Hoving dat de vereniging "Positief Atheistisch" zou worden. De Roomse pers hitste het publiek op tegen de "godloochenaars en hun revolutionairen aanhang". Op voorstel van Hoving protesteerde de NMB in 1933 bij Hitler tegen de vervolging van de Duitse Joden. Hij sprak in 1936 in Praag de WereldUnie toe over de vervolging van de Joden. Zie ook zijn boek "De conflicten tusschen godsdienst en wetenschap" (1922).

Baron d'Holbach (1723-1789). Een frans filosoof, een van de eerste zelfverklaarde atheisten. Zijn "Systeme de la Nature" wordt wel de "Bijbel van het atheisme" genoemd.

Enver Hoxha (1908-1985). Albanees dictator van Albanie die het eerste volledig atheistisch land ter wereld maakte. Onder Hoxha was Albanie het enige land in de geschiedenis waar religie officieel verboden was.

Rudy Kousbroek (1929-2010). Nederlands schrijver, dichter en journalist. "Wij moeten van die barbaarse religies af". Gelovigen hebben een stuitend gebrek aan humor. In de bijbel, in de Psalmen wordt voortdurend met spotters afgerekend. Denk maar aan de reacties op de bijbelcolumns van Maarten 't Hart. Gebrek aan humor heeft ook duidelijk iets met verdringing te maken.

Adriaen Koerbagh (1632-1669) (zie elders op deze site), Nederlands atheist en vrijdenker uit de 17e eeuw. Werd tot 10 jaar veroordeeld wegens publicatie van een boek, stierf reeds na 3 maanden dwangarbeid in het Raspshuis van Amsterdam.

Karl Marx (1818-1883). Een Duits filosoof. Grondlegger van het communisme. Schreef het Communistisch Manifest (1848) en Het Kapitaal (1867). Hij noemde godsdienst "de opium van het volk".

Joseph McCabe (1867-1955). Een Engelse atheist. Schreef bijna 250 boeken, vooral over het atheisme en hield naar eigen schatting ongeveer 4000 lezingen over dit onderwerp in de V.S., Australie en Engeland. Hij werd op zijn 19e Franciscanner monnik, maar brak daarmee in 1896. Niet lang daarna begon hij over atheistische onderwerpen te schrijven en heeft daarmee een grote invloed in de Angelsaksische wereld gehad.

Jean Meslier (1664-1729). (zie elders op deze site). Frans dorpspriester. Liet een geschrift achter na zijn overlijden, waarin hij de Christelijke leerstellingen weerlegde en het bestaan van een God ontkende.

Anne Morelli (1948). Belgisch hoogleraar. Zij is van mening, dat de Kerk enkel verschilt van sekten op het gebied van hun machtsrelatie. Volgens haar zijn sekten, in navolging van Michel Foucault, "totalitaire instellingen" zolas kloosters, gevangenissen, ziekenhuizen (enz.) die mensen als een nummer behandelen en vervolgens de indruk geven dat er een uniform gehaal kan worden gevormd.

Madalyn Murray O'Hair (1919-1995). Amerikaans activiste, oprichter van American Atheists. Zij slaagde erin, om het dagelijks gebed op Amerikaanse scholen te verbieden.

Michael Newdow (1953). Amerikaanse activist. Tegenstander van de Pledge of Allegiance op Amerikaanse scholen, in het bijzonder omdat de passage "one nation under God", in strijd is met de Amerikaanse grondwet.

Friedrich Nietsche (1844-1900). Duits filosoof. Een van de meest invloedrijke atheistische filosofen. Van hem is de uitspraak
"God is dood".  (Afkomstig uit de vrolijke wetenschap  van 1882).

John Allen Paulos (1945). Amerikaans wiskundige en publicist. Schrijver van "Irreligion".

Herman Philipse (1951).  Nederlands filosoof en universiteitshoogleraar. Schrijver van het  "Atheistisch manifest" (1995) en "De onredelijkheid van religie". (2004). "Wetenschap versus godsdienst" (2007) , "Godsgeloof of Atheisme ?"(2009) en "God in the Age of Science ?": "A Crtitique of Religious Reason " (2012)  Zie ook de TV-uitzending "GOD BESTAAT NIET "

Ronald Plasterk (1957), Nederlands wetenschapper, columnist en politicus, bedenker van de term "ietsisme". Plasterk is vel tegenstander van Creationisme en Inttelligent Design. Hij noemde in eerste instantie ietsisme "een armzalig en irritant tijdsverschijnsel". Later stelde hij het ietsisme boven het theisme.

James Randi (1928), Canadees-Amerikaans goochelaar en scepticus. Oprichter van de James Randi Educational Foundation die een prijs van een miljoen dollar uitlooft aan degene die het bewijs kan geven van enig bovennatuurlijk verschijnsel.

Karel van het Reve (1921-1999). Een essayist. Betoogde in het NRC Handelsblad in zijn essay "De ongelofelijke slechtheid van het Opperwezen" dat het Opperwezen niet tegelijkertijd algoed en almachtig kan zijn, waarna tientallen lezers hun abonnement opzegden.

Bertrand Rusell (1872-1970). Engels filosoof en wiskundige. Schreef  "Why I am not a Christian", een standwaardwerk van het atheisme. Hij beschouwde zichzelf overigens als agnost, maar zei dat de meeste mensen zijn geloof op zouden vatten als atheisme.

Jean-Paul Satre (1905-1980). Franse filosoof, grondlegger van het existentialisme. Meende dat de mens gedoemd was tot vrijheid, maar dat dit wel verantwoordelijkheid met zich meebracht, die men niet kan afschuiven op God. "L'etre et le neant" (1943) wordt vaak als zijn hoofdwerk gezien.

Perry Bysshe Shelley (1792-1822). Een Engels romatische dichter. Schreef in 1811 als student aan de Universiteit van Oxford een pamflet waarin hij betoogt dat er geen afdoende bewijs aanwezig is voor het bestaan van een God. "The Necessity of Atheisme". Werd om deze reden van de universiteit gestuurd.

David Friedrich Strauss (1808-1874). Duitse theoloog en filosoof, publiceerde "Das Leben Jesu kritisch bearbeitet" (1836) waarin hij na kritisch onderzoek het leven van Jezus ontdeed van allerlei mythologische toevoegingen; in "Die Christliche Glaubenslehre" (1841), brak hij geheel met het geloof en kerk en kreeg toen in binnen- en buitenland navolging.

Dick Swaab (1944), Nederlandse arts en neurobioloog die baanbrekend hersenonderzoek heeft gedaan. Stelde dat er geen geest of ziel bestaat, maar dat in feite mensen "hun hersenen zijn", waar alle denkprocessen plaatsvinden. Schreef o.m. "Wij zijn ons brein" (2010).

Carlo Tamagnone (1937). Italiaanse filosoof. Auteur van : "Filosofisch atheisme in de antieke wereld" (2005); "De Verlichting en de revival van filosofisch atheisme" (2007)

Mark Twain (1835-1910), Amerikaans schrijver. Tijdens zijn laatste levensjaren schreef hij verschillende verhalen en essays die het bestaan van God of eender welk religieus idee in twijfel trok.

Dirk Verhofstadt (1955). Vlaamse politiek filosoof en auteur van o.m. de boeken "Het menselijk liberalisme" (2002). Pleidooi voor individualisme (2004) en De derde feministische golf (2006). Schreef o.a. de essays "Atheisme als basis voor het moraal" (2010) en "Natuur een strijdvaardig atheisme". (2011).

Johannes van Vloten (1818-1883). Nederlandse taal-, letter- en geschiedkundige. Bestreed geloof en bijgeloof, biograaf van "Baruch Spinoza".

Etienne Vermeersch (1934). Vlaams ethicus, wetenschapsfilosoof en scepticus. Was oorspronkelijk jezuiet maar brak op 25-jarige leeftijd met het christelijk geloof en werd atheist. Schrijver van het vertoog: "Waarom de God van het christendom niet kan bestaan" en van diverse artikelen ter verdediging van het filosofisch materialisme.

Frank Zappa (1940-1993). Amerikaanse rockzanger en componist. Had in zijn liedjesteksten en interviews grote kritiek op georganiseerde religie en was sinds hij tiener was overtuigd atheist.Er was eens een meisje in Maastricht,

dat rende veel sneller dan het licht.
Ze postte een brief, uiteraard relatief.
En toen ze thuiskwam, plakte ze hem dicht.


=======================================================


Een kleine overzicht van mijn boeken over deze materie.

Overzicht 01       
Overzicht 02